settings icon
share icon
Vraag

Kan iemand gered worden door algemene openbaring?

Antwoord


Algemene openbaring kan omschreven worden als “de openbaring van God aan alle mensen, in alle tijden en op alle plekken, die onthult dat God bestaat en dat Hij wijsheid bezit; machtig en alles overstijgt”. Verzen zoals Psalm 19:2-5 en Romeinen 1:20 zeggen duidelijk dat bepaalde zaken over God begrepen kunnen worden uit Zijn schepping om ons heen. De schepping onthult Gods macht en majesteit, maar niet het plan van de verlossing door Christus. Alleen in Jezus’ naam is verlossing (Handelingen 4:12); daarom kan iemand niet simpelweg gered worden door algemene openbaring. Meestal wordt de vraag “Kan iemand gered worden door algemene openbaring?” gesteld in combinatie met een andere vraag: “Wat gebeurt er met de mensen die nooit het Evangelie gehoord hebben?”.

Helaas zijn er nog steeds gebieden in de wereld waar absoluut geen enkele toegang bestaat tot de Bijbel, het Evangelie van Jezus Christus of enigerlei mogelijkheid om de Christelijke waarheid te leren. De vraag rijst dan, wat er met die mensen gebeurt wanneer ze sterven. Is het eerlijk als God iemand veroordeelt terwijl die persoon nooit gehoord heeft over het Evangelie of Jezus Christus? Sommigen veronderstellen dat God de mensen die er nooit iets over gehoord hebben, beoordeelt op de manier waarop ze reageren op algemene openbaring. De veronderstelling is dat als iemand werkelijk gelooft wat over God geweten kan worden dankzij algemene openbaring, God die persoon zal beoordelen op dat geloof en hem of haar toegang tot de hemel zal geven.

Het probleem is dat de Schrift zegt dat, tenzij iemand in Christus is, hij of zij “al veroordeeld is” (Johannes 3:18). In Romeinen 3:10-12 wordt Psalm 14:3 aangehaald met de verklaring dat de onvernieuwde natuur zonder uitzondering zondig is: “Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet één”. Volgens de Schrift is kennis van God wel beschikbaar (door algemene openbaring) maar wordt die kennis door de mensheid verdraaid zoals het de mensen het beste uitkomt. Romeinen 1:21-23 zegt: “Want hoewel ze God kennen, hebben ze Hem niet de eer en de dank gebracht die Hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren”. Degenen die zonder God leven, zijn opstandig, duister en vol afgoderij.

De mens is opstandig, ondanks de algemene openbaring. Zondige mensen verwerpen opzettelijk wat zij door de natuur over God kunnen weten, en zoeken manieren om de waarheid te vermijden (zie Johannes 3:19). Omdat de mens God niet van nature zoekt, moet God de mens opzoeken – en dat is precies wat Hij gedaan heeft, in de Persoon van Jezus Christus. Jezus kwam “om te zoeken en te redden wat verloren was” (Lucas 19:10).

Een goed voorbeeld van onze behoefte aan het Evangelie kunnen we vinden in Handelingen 10. Cornelius wist van God af en “was een vroom man die, net als zijn huisgenoten, God vereerde. Hij gaf rijkelijk aalmoezen aan het volk en bad veelvuldig tot God” (Handelingen 10:2). Redde God Cornelius vanwege zijn toewijding aan God op basis van de beperkte kennis die hij had? Nee. Cornelius moest over Jezus horen. God gaf Cornelius opdracht om in contact te komen met de apostel Petrus en hem in zijn woning uit te nodigen. Cornelius gehoorzaamde, en Petrus kwam en verkondigde het Evangelie aan Cornelius en zijn familie. Cornelius en zijn huishouding kwamen tot geloof in Jezus en werden daarom gered (Handelingen 10:44-48). Niemand, zelfs niet een “goede” mens zoals Cornelius, wordt gered door alleen maar te geloven dat God bestaat, of door God op een bepaalde manier te eren. De enige weg naar verlossing is het Evangelie van Jezus Christus (Johannes 14:6; Handelingen 4:12).

Algemene openbaring kan beschouwd worden als een algemene oproep aan de mensen om Gods bestaan te erkennen. Maar algemene openbaring op zich is niet voldoende om iemand naar verlossing in Christus te brengen. Daarom is het zo belangrijk dat wij het Evangelie verkondigen in de hele wereld (Matteüs 28:19-20; Handelingen 1:8). Romeinen 10:14 luidt: “Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over Hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over Hem horen als Hij niet verkondigd wordt?”. Geloof in het goede nieuws van de verlossing door Jezus Christus is de enige manier om verlossing te bereiken (Johannes 3:16).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Kan iemand gered worden door algemene openbaring?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries