settings icon
share icon
Vraag

Wat is het verschil tussen genade en barmhartigheid?

Antwoord


Genade en barmhartigheid worden vaak door elkaar gehaald. Hoewel de woorden soortgelijke betekenissen hebben, zijn barmhartigheid en genade niet hetzelfde. Om het verschil samen te vatten: barmhartigheid (erbarmen, vergevingsgezindheid) is dat God ons niet de straf geeft die wij zouden verdienen voor onze zonden, en genade (begunstiging, zegening) is dat God ons zegent terwijl we dat niet verdienen. Barmhartigheid is bevrijding van een oordeel. Genade is vriendelijkheid en goedheid schenken aan wie dat niet waardig is. Er kan verwarring ontstaan omdat wij in het Nederlands vaak het woord”genade” gebruiken voor beide betekenissen, zoals duidelijk wordt in de twee betekenissen volgens het Van Dale woordenboek: (1) goedheid van God; (2) vergevensgezindheid van overwinnaars, rechters enz.

Volgens de Bijbel hebben wij allemaal gezondigd (Prediker 7:20; Romeinen 3:23; 1 Johannes 1:8). Ten gevolge van die zonde verdienen we allemaal de dood (Romeinen 6:23) en eeuwig oordeel in de vuurpoel (Openbaring 20:12-15). Zo bezien is iedere dag die we leven een genadegeschenk van God. Als God ons allemaal zou geven wat we verdienen, zouden we allemaal - nu meteen - voor eeuwig veroordeeld worden. In Psalm 51:3-4 roept David uit:"Wees mij genadig, God, in Uw trouw, U bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet, was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden." Een pleidooi aan God om genade betekent dat we Hem vragen om af te zien van het oordeel dat we verdienen en ons in plaats daarvan de vergeving te schenken die we helemaal niet verdiend hebben.

Wij verdienen niets van God. God is ons niets verschuldigd. Voor zover we iets goeds ervaren is dat het resultaat van Gods genade (Efeziërs 2:5). Genade is een onverdiende gunst. God geeft ons goede dingen waar wij geen recht op hebben en die wij nooit zouden kunnen verdienen. Wanneer we van het oordeel gered worden door Gods erbarmen, is alles wat we verder nog ontvangen te danken aan Gods goedheid en genade (Romeinen 3:24). Algemene genade verwijst naar de soevereine genade die God schenkt aan de gehele mensheid, ongeacht hoe zij in geestelijk opzicht voor Hem staan, terwijl reddende genade die speciale genadige vrijstelling is waarmee God op soevereine wijze onverdiende Goddelijke bijstand biedt aan Zijn uitverkorenen vanwege hun vernieuwing en heiliging.

Genade en barmhartigheid zien we bij uitstek in de verlossing die door Jezus Christus beschikbaar is. Wij verdienen een oordeel, maar als we Jezus Christus als Verlosser aannemen, ontvangen we genade van God en worden we bevrijd van het oordeel. In plaats van het oordeel, ontvangen we door Gods barmhartigheid verlossing, vergeving van zonden, overvloedig leven (Johannes 10:10) en een eeuwigheid in de hemel, de mooiste plek die we ons kunnen voorstellen (Openbaring 21-22). Vanwege de genade en barmhartigheid van God, zouden wij op onze knieën moeten vallen ter verering en dankzegging. Hebreeën 4:16 zegt: "Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden".

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is het verschil tussen genade en barmhartigheid?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries