settings icon
share icon
Vraag

Hebben wij allemaal van Adam en Eva de zonde geërfd?

Antwoord


Ja, alle mensen hebben de zonde geërfd van Adam en Eva, in het bijzonder van Adam. Het begrip “zonde” wordt in de Bijbel omschreven als de overtreding van Gods wet (1 Johannes 3:4) en verzet tegen God (Deuteronomium 9:7; Jozua 1:18). Genesis 3 beschrijft het verzet van Adam en Eva tegen God en Zijn gezag. Vanwege de ongehoorzaamheid van Adam en Eva is de zonde een “erfenis” geworden voor al hun nakomelingen. Volgens Romeinen 5:12 is de zonde door Adam in de wereld gekomen en is zo de dood voor iedere mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. Deze doorgegeven zonde wordt erfzonde genoemd. Op dezelfde manier waarop wij fysieke kenmerken van onze ouders erven, erven we onze zondige natuur van Adam.

Adam en Eva waren geschapen naar het evenbeeld van God (Genesis 1:26-27; 9:6). Maar wij zijn ook het evenbeeld van Adam (Genesis 5:3). Toen Adam tot zonde verviel, was het gevolg daarvan dat al zijn afstammelingen ook “besmet” werden met de zonde. David deed zijn beklag over dit gegeven in een van zijn Psalmen: “Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving” (Psalm 51:5). Dat wil niet zeggen dat hij een buitenechtelijk kind was, maar dat zijn moeder een zondige natuur van haar ouders geërfd had, en zij van hun ouders, etc. David kreeg de zonde doorgegeven van zijn ouders, zoals wij dat allemaal krijgen. Zelfs als we ons leven zo goed mogelijk leven, blijven we toch zondaars ten gevolge van de erfzonde.

Omdat we allemaal geboren zondaars zijn, zondigen we allemaal. Kijk maar naar de ontwikkeling in Romeinen 5:12: de zonde kwam in de wereld door Adam, de dood volgde op de zonde, de dood treft alle mensen, alle mensen zondigen omdat ze de zonde erven van Adam. Omdat “iedereen heeft gezondigd en de nabijheid van God ontbeert” (Romeinen 3:23), hebben we een foutloos, zondevrij offer nodig om onze zonden weg te wassen, iets wat wij op eigen kracht niet kunnen doen. Gelukkig is Jezus Christus de Verlosser van de zonde! Onze zonden zijn gekruisigd op het kruis van Jezus, en nu zijn wij “in Hem door Zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij Zijn rijke genade” (Efeziërs 1:7). God heeft in zijn oneindige wijsheid de genoegdoening verstrekt voor de zonde die wij erven, en die genoegdoening is beschikbaar voor allen: “U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij Jezus is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt” (Handelingen 13:38).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Hebben wij allemaal van Adam en Eva de zonde geërfd?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries