settings icon
share icon
Vraag

Wat zegt de Bijbel over geduld?

Antwoord


Wanneer alles gaat zoals wij het graag willen, is het makkelijk om geduldig te zijn. De ware geduldtest komt wanneer wij ons benadeeld voelen—wanneer een andere auto ons afsnijdt in het verkeer, wanneer we oneerlijk behandeld worden, wanneer een collega alwéér spot met ons geloof. Sommige mensen denken dat ze in hun recht staan om geërgerd te zijn wanneer ze geconfronteerd worden met irritaties en beproevingen. Ongeduld voelt als een heilige gramschap. De Bijbel prijst geduld echter als een vrucht van de Geest (Galaten 5:22) die voor allen die in Christus geloven zou moeten worden voortgebracht (1 Tessalonicenzen 5:14). Geduld toont ons vertrouwen in Gods timing, almacht en liefde.

Hoewel de meeste mensen geduld beschouwen als een passief wachten of vriendelijke tolerantie, hebben de meeste Griekse woorden die gebruikt zijn om het begrip “geduld” uit het Nieuwe Testament te vertalen, een actieve en stevige betekenis. Denk bijvoorbeeld aan Hebreeën 12:1: “Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.” Kun je een hardloopwedstrijd rennen door passief af te wachten tot de zwakke lopers je ook bijgehaald hebben, of door valsspelers goedgezind te tolereren? Zeker niet! Het woord dat in dit vers vertaald is met “vastberaden” betekent “uithoudingsvermogen.” Een Christen loopt de wedstrijd door geduldig vol te houden in moeilijke tijden. In de Bijbel staat geduld voor volharding om een doel te bereiken, om beproevingen te doorstaan of te wachten op de vervulling van een belofte in de verwachting dat dit zal gebeuren.

Geduld ontstaat niet van de ene op de andere dag. Gods kracht en goedheid zijn van essentieel belang voor de ontwikkeling van geduld. Kolossenzen 1:11 vertelt ons dat wij door Hem gesterkt zullen worden om “alles vol te houden en alles te verdragen”, terwijl Jakobus 1:3-4 ons aanmoedigt tot de wetenschap dat beproevingen Zijn manier zijn om ons geduld te perfectioneren. Ons geduld wordt verder ontwikkeld en gesterkt doordat wij ons verlaten op Gods perfecte wil en timing, zelfs ten overstaan van slechte mensen die “slagen in het leven omdat zij met listen te werk gaan” (Psalmen 37:7). Uiteindelijk wordt ons geduld beloond “want de Heer zal spoedig komen” (Jakobus 5:7-8). “Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht” (Klaagliederen 3:25).

We zien in de Bijbel veel voorbeelden van mensen wier geduld kenmerkend was voor hun band met God. Jakobus herinnert ons aan de profeten en “hun geduldig lijden” (Jakobus 5:10). Hij verwijst ook naar Job, wiens standvastigheid beloond werd door “de uitkomst die de Heer gaf” (Jakobus 5:11). Abraham wachtte ook geduldig en “heeft gekregen wat hem beloofd was” (Hebreeën 6:15). Jezus staat in ons leven model voor alles, en Hij toonde geduldige volharding: “denkend aan de vreugde die voor hem (Jezus) in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God” (Hebreeën 12:2).

Hoe kunnen wij het geduld dat zo kenmerkend is voor Christus in de praktijk brengen? Ten eerste moeten we God danken. De eerste reactie van mensen op tegenspoed is vaak “Waarom ik?”. Maar de Bijbel leert dat wij ons moeten verheugen in Gods wil (Filippenzen 4:4; 1 Petrus 1:6). Ten tweede moeten wij op zoek gaan naar Zijn bestemming voor ons. Soms brengt God ons in moeilijke omstandigheden zodat wij een getuige kunnen zijn. Een andere keer staat Hij het wellicht toe dat iemand beproefd wordt zodat diens karakter geheiligd wordt. Als we in gedachten houden dat Zijn doel is dat wij groeien en dat Hij geëerd wordt, zal ons dat helpen gedurende de beproeving. Ten derde kennen wij Zijn beloften zoals gedaan in Romeinen 8:28, waarin staat: “En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.” Dit woordje “alles” slaat ook op de dingen die ons geduld beproeven.

Dus hoe reageer je de volgende keer dat je in een file staat, in de steek gelaten wordt door een vriend of bespot wordt om het feit dat je Christen bent? De natuurlijke reactie is ongeduld dat leidt tot stress, boosheid en frustratie. Prijs God dat wij Christenen niet langer automatisch “natuurlijk reageren”, dankzij het feit dat wij als nieuwe Scheppingen één zijn met Christus (2 Korintiërs 5:17). Wij beschikken daardoor over de kracht van de Heer om met geduld en in volledig vertrouwen op de macht en bestemming van de Vader te reageren. “Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven” (Romeinen 2:7).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zegt de Bijbel over geduld?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries