settings icon
share icon
Vraag

Hoe kan ik een gebedstrijder worden?

Antwoord


Ook al kan de term “gebedstrijder” niet in de Schrift worden aangetroffen, wordt een gebedstrijder in het algemeen beschouwd als een christen die onophoudelijk en effectief voor anderen bidt, op de manier die in de Schrift wordt onderwezen. Gebedstrijders bidden daarom tot Vader God (Matteüs 6:9) in de kracht van de Heilige Geest (Efeziërs 3:16; Judas 1:20) en in de naam van Jezus (Johannes 14:13). Een strijder in gebed zijn betekent het aangaan van de geestelijke strijd en de goede strijd van het geloof strijden met de volledige wapenrusting van God en bidden "met alle soorten van bidden en smeken, bij alles wat zich voordoet. Laat je daarbij leiden door de Heilige Geest." (Efeziërs 6:10-18)

Hoewel alle christenen eigenlijk gebedstrijders horen te zijn, zijn er soms mensen die het gevoel hebben dat ze een bijzonder en uniek vermogen hebben om te bidden en dat ze door God geroepen zijn om van het bidden hun bijzondere bediening te maken. De Bijbel zegt nergens dat er bepaalde mensen zijn die vaker, ijveriger of effectiever zouden moeten of kunnen bidden dan andere christenen, maar toch zijn er ijverige bidders die bekend staan om hun nadruk op bidden. Paul gebiedt ons "om voor alle mensen te smeken, te bidden en te danken" (1 Timoteüs 2:1). Hij zegt niets dat erop wijst dat sommige mensen daarvan vrijgesteld zouden zijn. Alle mensen die in Christus geloven hebben de Heilige Geest die ons helpt om onze gebedsverzoeken over te brengen (Romeinen 8:26-27). Alle gelovigen horen in de naam van Jezus te bidden, wat betekent dat Jezus Christus onze Heer en Redder is, dat we Hem voor alle dingen vertrouwen, inclusief zijn voorbede bij de Vader voor ons, en dat we leven en bidden in overeenstemming met Gods wil. In Jezus' naam bidden betekent niet dat we slechts de woorden "in Jezus' naam" achteraan het gebed plakken. Nee, het betekent dat we bidden in overgave aan zijn wil.

Als gebedstrijders verblijden we ons onder alle omstandigheden en hebben we een geest van dankbaarheid voor wat God in ons leven en de levens van anderen aan het doen is. Onze eigen geest groeit dagelijks wanneer we ons beginnen te realiseren hoe groot onze zegeningen zijn. We weten met zekerheid dat God ons de ademteug heeft gegeven die we zojuist namen (Jesaja 42:5), dat Hij onze vroegere, huidige en toekomstige zonden heeft vergeven (1 Johannes 2:12), dat Hij ons liefheeft met een eeuwige liefde (Efeziërs 2:4-7) en dat we een plaats in de hemel bij onze Heer hebben (1 Petrus 1:3-5). Daarom is ons hart gevuld met vreugde en vrede en loopt het over van liefde voor God. Wij willen graag dat andere mensen ook diezelfde liefde, vreugde en vrede zullen hebben. En daarom gaan we voor hen in gebed aan het werk.

Effectief bidden is echt werk. We moeten leren hoe we met God kunnen wandelen, zodat we Hem en zijn wegen dagelijks in gedachten hebben om zo steeds nederiger te worden, een vereiste voor effectief bidden (2 Kronieken 7:13-15). We bestuderen ook de Schrift dagelijks om te leren wat God behaagt en dus ook wat een aanvaardbaar gebed is. We leren om de blokkades voor gebeden te elimineren (Markus 11:25; 1 Petrus 3:7; 1 Johannes 3:21-22) en Gods Geest niet te bedroeven (Efeziërs 4:30-32). We leren dat we in een geestelijke strijd met de satan verwikkeld zijn, en daarom moeten we voor ons eigen geestelijk welzijn bidden om de kracht en focus te behouden die we nodig hebben om voor anderen te bidden (Efeziërs 6:12-18).

Gebedstrijders hebben hart voor God, hart voor bidden, hart voor mensen en hart voor de Gemeente van Christus. Daarom moeten we onophoudelijk bidden en erop vertrouwen dat God alle gebeden verhoort, in overeenstemming met zijn perfecte wil en zijn perfecte timing.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Hoe kan ik een gebedstrijder worden?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries