settings icon
share icon
Vraag

Wat zijn gebedssnoeren? Is het oké om kralen te gebruiken bij het bidden?

Antwoord


Gebedssnoeren, soms ook wel rozenkransen genoemd, worden gebruikt bij mediteren en bidden. Gebeden worden net zo vaak herhaald als er kralen aan het snoer zitten. Rozenkransen worden meestal in verband gebracht met het Katholicisme, maar het gebruik van gebedssnoeren is wijd verspreid en komt in een groot aantal godsdiensten voor.

Een eenvoudige rozenkrans bestaat normaliter uit 59 kralen die aan elkaar geregen zijn in de vorm van een halsketting. De bedoeling is dat voor elk van de kralen aan het snoer een gebed wordt opgezegd terwijl men die kraal vasthoudt. Voor 53 van de kralen wordt een "weesgegroetje" opgezegd, voor de andere zes een "Onze Vader". Terwijl de vingers zich langs het snoer bewegen, is de rozenkrans een hulpmiddel om het aantal opgezegde gebeden bij te houden.

De geschiedenis van de rozenkrans in christelijke kringen begint bij de Kruistochten. Historici denken dat de Kruisvaarders deze praktijk overnamen van de Arabieren, die het op hun beurt gekopieerd hadden van gebedssnoeren uit India. Recente archeologische ontdekkingen laten zien dat de Efeziërs in de oudheid dergelijke kralen gebruikten bij de aanbidding van Diana, ook wel bekend als Artemis, wiens tempel als een van de zeven wereldwonderen werd beschouwd (Handelingen 19:23-40).

Gebedssnoeren worden ook gebruikt door Rooms-Katholieken om de 180 gebeden bij te houden waaruit de rozenkrans bestaat. Het Onze Vader, Weesgegroet en Gloria zijn enkele voorbeelden van de gebruikte gebeden. Het gebruik van de rozenkrans is gebaseerd op de aanname dat de bidder - door deze gebeden steeds weer te herhalen - de gunst van God kan verdienen en zo de straf van het vagevuur kan ontlopen.

Het gebruik van gebedssnoeren is niet Schriftuurlijk. Jezus zelf berispte de godsdienstige leiders in zijn tijd omdat zij hun gebeden steeds maar bleven herhalen. Hij vertelde zijn discipelen dat zij deze leiders niet moesten nabootsen: "En gebruik bij het bidden niet heel veel woorden door steeds hetzelfde te zeggen, zoals de andere volken doen. Want zij denken dat als ze hun woorden maar steeds herhalen, hun goden zullen doen wat ze van hen vragen" (Matteüs 6:7). Gebeden moeten niet zomaar opgezegd of verdwaasd herhaald worden alsof ze automatische formules zijn. Veel mensen die vandaag de dag gebedssnoeren gebruiken, beweren dat ze hiermee gemakkelijker de aandacht van zichzelf kunnen afhalen en zich beter op Christus kunnen concentreren, maar waar het eigenlijk om gaat is de effectiviteit van het steeds maar herhalen van dezelfde woorden op een mantra-achtige manier.

Bidden is voor de christen een ongelooflijk voorrecht, omdat we uitgenodigd worden om "vol vertrouwen" naar de Schepper van het universum te komen (Hebreeën 4:16) en met Hem te communiceren. Bidden is de manier waarop wij Hem prijzen, Hem verheerlijken, Hem danken, ons aan Hem onderwerpen, en Hem alle verzoeken aanbieden voor onszelf en voor anderen. Het is moeilijk te zien hoe een dergelijke intieme communicatie met Hem verbeterd zou kunnen worden door eenvoudige gebeden constant te herhalen met behulp van een gebedssnoer.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zijn gebedssnoeren? Is het oké om kralen te gebruiken bij het bidden?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries