settings icon
share icon
Vraag

Wat is het gebed van Jabes?

Antwoord


Het gebed van Jabes staat in een historische opmerking in een genealogische lijst: "Jabes was de belangrijkste van zijn broers. Zijn moeder had hem Jabes (= 'verdriet') genoemd: 'Want,' zei ze, 'zijn geboorte ging vreselijk moeilijk.' Jabes bad tot de God van Israël: 'Wilt U alstublieft goed voor mij zijn en mijn gebied steeds groter maken. Wilt U met mij zijn en mij beschermen tegen het kwaad, zodat ik geen verdriet zal hebben!' En God gaf hem wat hij had gevraagd" (1 Kronieken 4:9-10). Het gebed is bekend geworden door de publicatie van de bestseller Het Gebed van Jabes - doorbreken naar het Gezegende Leven (2000) van dr. Bruce Wilkinson met David Kopp.

Er is weinig bekend over Jabes, naast het feit dat hij een nakomeling van Juda en een eerbaar mens was, en dat zijn moeder hem "Jabes" noemde omdat zijn bevalling zo pijnlijk was. In zijn gebed vraagt Jabes God om bescherming en zegens. Met een woordspeling vraagt Jabes, de "man van het verdriet", dat God hem zelf het soort verdriet zal besparen waarnaar hij is vernoemd.

Het gebed van Jabes in 1 Kronieken 4:10 bevat een dringend verzoek om vier dingen: 1) Gods zegen. Jabes erkent dat de God van Israël de bron is van alle zegens, en Hij vraagt God om zijn genade. Dit verzoek was ongetwijfeld, ten minste deels, gebaseerd op Gods belofte aan Abraham dat Hij hem en zijn nakomelingen zou zegenen (Genesis 22:17).

2) Uitbreiding van zijn grondgebied. Jabes bidt om succes en voorspoed in al zijn inspanningen en dat zijn leven gekenmerkt zou mogen worden door groei.

3) De aanwezigheid van Gods hand. Dit was Jabes' manier om God om leiding te vragen en dat Gods kracht in zijn dagelijkse leven merkbaar zou zijn.

4) Bescherming. Jezus leerde zijn discipelen om op de volgende manier te bidden: "Onze hemelse Vader... red ons van het kwaad" (Matteüs 6:9,13). Jabes keek vol vertrouwen op naar God als zijn verdediger.

Het doel van Jabes' gebed was om zonder verdriet te leven. Het laatste wat we over hem lezen is dat God zijn gebed hoorde en verhoorde. Net als Salomo's nederige gebed om wijsheid (1 Koningen 3:5-14) werd het vrome gebed van Jabes om zegens verhoord. Het succes dat Jabes genoot woog zwaarder dan het verdriet van zijn geboorte. Het gebed van Jabes overwon de naam van Jabes.

Het gebed van Jabes is een goed voorbeeld van hoe wij van bidden een prioriteit moeten maken in ons leven. We zouden altijd naar God moeten stappen als we hulp nodig hebben. We kunnen onze verzoeken rechtstreeks naar de troon van genade brengen (Hebreeën 4:16). Samen met de gebeden van Hanna, Jona, Hizkia, Paulus - en natuurlijk het modelgebed van onze Heer (Matteüs 6:9-13) - biedt het gebed van Jabes ons een prachtig voorbeeld van een kind van God dat vol nederigheid, geloof en vertrouwen op Gods goedheid naar de Majesteit in de hemel toestapt.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is het gebed van Jabes?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries