settings icon
share icon
Vraag

Wat zijn enkele belemmeringen voor een krachtig gebedsleven?

Antwoord


De meest voor de hand liggende belemmering van effectief bidden is de aanwezigheid van onbeleden zonden in het hart van degene die aan het bidden is. Omdat onze God heilig is, is er een barrière aanwezig tussen Hem en ons wanneer we naar hem toe komen met onbeleden zonden in ons leven. “Jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen” (Jesaja 59:2). David liet zien dat hij hiermee instemde, wetende dat God ver is van hen die proberen hun zonden te verbergen: “Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou mij niet hebben gehoord” (Psalm 66:18, HSV).

De Bijbel verwijst naar verschillende aspecten van zonde die effectief gebed kunnen belemmeren. Ten eerste, wanneer we naar het vlees leven in plaats van naar de Geest, worden ons verlangen om te bidden en onze mogelijkheid tot effectieve communicatie met God belemmerd. Hoewel we een nieuwe natuur ontvangen wanneer we wedergeboren worden, woont die nieuwe natuur nog steeds in ons oude vlees, en die oude “tent” is corrupt en zondig. Het vlees kan bezit nemen van je acties, houdingen, en motieven tenzij je ijverig “door de Geest de daden van het lichaam doodt” (Romeinen 8:16) en geleid wordt door de Geest in een juiste relatie met God. Alleen dan zullen we in staat zijn om in nauwe gemeenschap met Hem te kunnen bidden.

Eén manier waarop het “in het vlees leven” zich manifesteert is zelfzuchtigheid, een andere belemmering voor effectief gebed. Wanneer onze gebeden egoïstisch gemotiveerd zijn, wanneer we God vragen om wat wij willen in plaats van wat Hij wil, belemmeren onze motieven onze gebeden. “Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil” (1 Johannes 5:14). God iets vragen dat in overeenstemming is met Zijn wil, is eigenlijk: God iets vragen in onderwerping aan zijn wil (wat Zijn wil ook is, en of we deze nu kennen of niet). Zoals in alles, zou Jezus ons voorbeeld moeten zijn in het bidden. Hij bad altijd naar de wil van Zijn Vader: “Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren” (Lucas 22:42). Zelfzuchtige gebeden zijn altijd van het soort dat gebeden wordt om onze eigen egoïstische verlangens te bevredigen, en we hoeven niet te verwachten dat God reageert op zulke gebeden. “En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen” (Jakobus 4:3).

Leven naar zelfzuchtige, vleselijke verlangens zal onze gebeden ook belemmeren omdat het een hard hart richting anderen produceert. Wanneer we onverschillig zijn wat betreft de behoeften van anderen, kunnen we van God verwachten dat Hij onverschillig is wat betreft onze behoeften. Wanneer we naar God gaan in gebed, zou onze eerste zorg Zijn wil moeten zijn. De tweede zou de behoeften van anderen moeten zijn. Dit komt voort uit het begrip dat we anderen hoger moeten achten dan onszelf en ons eerder over hun behoeften moeten bekommeren dan over onze eigen (Filippenzen 2:3-4).

Een grote belemmering van effectief gebed is een onvergevingsgezinde geest richting anderen. Wanneer we weigeren anderen te vergeven, groeit er een wortel van bitterheid in ons hart die onze gebeden verstikt. Hoe kunnen we van God verwachten dat Hij Zijn zegeningen uitstort over ons, wij zondaars die dat niet verdienen, wanneer wij haat en bitterheid koesteren richting anderen? Dit principe wordt prachtig geïllustreerd in de gelijkenis van de onvergevingsgezinde dienaar in Matteüs 18:23-35. Dit verhaal leert ons dat God ons een onmetelijke schuld heeft vergeven (onze zonden), en dat Hij van ons verwacht dat wij anderen vergeven zoals wij vergeven zijn. Dit weigeren zal onze gebeden belemmeren.

Een andere grote belemmering van effectief gebed is ongeloof en twijfel. Dit betekent niet, zoals sommigen stellen, dat we omdat we naar God komen met de overtuiging dat Hij onze verzoeken zal inwilligen, Hij op de een of andere manier verplicht is om dat te doen. Gebed zonder twijfel betekent bidden in het vaste geloof en begrip van Gods karakter, natuur, en motieven. “Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond” (Hebreeën 11:6). Wanneer we in gebed bij God komen, maar twijfelen aan Zijn karakter, doel, en beloften, beledigen we Hem vreselijk. We moeten vertrouwen op Zijn macht om elk verzoek in te willigen dat naar Zijn wil is en strookt met Zijn doel voor onze levens. We moeten tijdens het bidden niet vergeten dat Zijn doeleinde, wat het ook is, het best mogelijk scenario is. “Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen” (Jakobus 1:6-7).

Als laatste is onenigheid binnen het gezin een zekere belemmering van gebed. Petrus noemt dit specifiek als belemmering van de gebeden van een man wiens houding ten opzichte van zijn vrouw weinig God-erend is. “U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg” (1 Petrus 3:7). Wanneer er een serieus conflict is binnen familierelaties en het hoofd van het huishouden niet de houdingen vertoont die Petrus noemt, wordt het gebed van de man belemmerd. Zo moeten ook de vrouwen de Bijbelse principes volgen van onderwerping aan de leiding van hun man zodat hun eigen gebeden niet belemmerd worden (Efeziërs 5:22-24).

Gelukkig is er een onmiddellijke oplossing voor elk van deze gebedsbelemmeringen wanneer we naar God gaan met gebeden van schuldbelijdenis en bekering. 1 Johannes 1:9 verzekert ons: “Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad”. Wanneer we dat gedaan hebben, genieten we een duidelijk en open communicatiekanaal met God, en onze gebeden zullen niet alleen gehoord en beantwoord worden, maar we zullen ook vervuld worden van een diep gevoel van geluk.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zijn enkele belemmeringen voor een krachtig gebedsleven?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries