settings icon
share icon
Vraag

Waarom zijn zoveel evangelische Christelijke leiders verwikkeld in schandalen?

Antwoord


Ten eerste is het belangrijk erop te wijzen dat “zoveel” geen nauwkeurig feit is. Het lijkt misschien alsof vele evangelische Christelijke leiders zijn verwikkeld in schandalen, maar dit is te wijten aan de enorme hoeveelheid aandacht die die schandalen wordt gegeven. Er zijn duizenden evangelische Christelijke leiders, predikanten, professoren, missionarissen, schrijvers en evangelisten die nog nooit hebben deelgenomen aan iets “schandalig”. De overgrote meerderheid van de evangelische Christelijke leiders zijn mannen en vrouwen die God liefhebben, trouw zijn aan hun echtgenoten en families, en hun activiteiten bedrijven met de grootst mogelijke eerlijkheid en integriteit. Het falen van een enkeling mag niet worden gebruikt als reden om alle anderen van hetzelfde te beschuldigen.

Met deze nuance uit de weg gewerkt, bestaat het feitelijke probleem nog steeds dat schandalen soms voorkomen bij hen die beweren evangelische Christenen te zijn. Prominente Christelijke leiders die betrapt zijn op overspel of prostitutie. Sommige evangelische Christenen zijn veroordeeld voor fiscale fraude en vanwege illegale financiële praktijken. Waarom gebeurt dit? Er zijn minstens drie primaire verklaringen: 1) Een aantal van hen die beweren evangelische Christenen te zijn, zijn in feite ongelovige charlatans, 2) sommige evangelische Christelijke leiders gaan door hun positie naast hun schoenen lopen van trots, en 3) Satan en zijn demonen blijken de Christelijke leiders meer aan te vallen omdat ze weten dat dit verwoestende gevolgen voor zowel Christenen als niet-Christenen kan hebben.

1) Sommige “evangelische Christenen” die betrapt zijn op schandalen zijn onverloste kwakzalvers en valse profeten. Jezus waarschuwde: “Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn... Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.” (Matteüs7 :15-20). Valse profeten doen alsof ze godvruchtige mannen en vrouwen zijn en lijken op evangelische leiders. Echter, uit hun “vruchten” (schandalen) blijkt uiteindelijk dat zij het tegenovergestelde zijn van wat ze beweerden te zijn. Ze volgen hiermee het voorbeeld van Satan: “Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht. Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. Maar ze zullen krijgen wat ze verdienen.” (2 Korintiërs 11:14-15)

2) De bijbel maakt duidelijk dat “hoogmoed vooraf gaat aan het verderf, een hoogheid des geestes voor de val” (Spreuken 16:18). Jakobus 1:6 herinnert ons eraan dat “God zich keert tegen hoogmoedige, maar aan de nederige genade geeft”. Herhaaldelijk wordt in de Bijbel gewaarschuwd tegen hoogmoed. Veel Christelijke leiders beginnen aan een bediening met een geest van nederigheid en vertrouwen op God, maar als de bediening groeit en bloeit zijn ze geneigd om een deel van de eer voor zichzelf op te strijken. Sommige evangelische Christelijke leiders, terwijl die zeggen dat ze God volgen, werken en bouwen vanuit hun eigen kracht en wijsheid. Dit soort trots leidt altijd tot een val. God waarschuwde door de profeet Hosea: “Ik heb hen op weidegrond gebracht en ze raakten verzadigd. Maar toen ze eenmaal verzadigd waren, werden ze hoogmoedig en keerden mij de rug toe.” (Hosea 13:6)

3) Satan weet dat hij een geweldige klap kan uitdelen door een evangelische Christelijke leider uit zijn Christelijke jasje te lokken. Net zoals koning Davids overspel met Bathseba en de moord van Uria grote schade veroorzaakte aan Davids familie en de gehele natie van Israel, zo wordt menig kerk of zendingswerk beschadigd of vernietigd door het morele falen van een leider. Veel Christenen hebben hun geloof verzwakt omdat zij hun leider hebben zien falen. Niet-Christenen gebruiken het falen van “Christelijke” leiders als een reden om het Christendom af te wijzen. Satan en zijn demonen weten dit en richten hun aanvallen dus direct en meer op mensen in leidinggevende functies. De Bijbel waarschuwt ons allemaal: “Wees nuchter en alert. Uw vijand, de duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand te verslinden.” (1 Peter 5:8)

Wat we van dit alles kunnen leren: 1) Luister niet naar ofwel accepteer geen ongegegronde beschuldigen (Spreuken 18:8,17; 1 Timoteus 5:19). 2) Neem passende bijbelse maatregelen om de zonde af te wijzen. (Matteüs 18:15-17, 1 Timoteüs 5:20). Als de zonde bewezen en ernstig is, moet een permanente verwijdering van het leiderschap van de bediening worden afgedwongen (1 Timoteüs 3:1-13). 3) Vergeef hen die zondigen (Efeziërs 4:32, Kolossenzen 3:13). En als bekering is bewezen, vang ze op in je gemeenschap (Galaten 6;1; 1 Petrus 4:8), maar niet meer als leider. 4) Wees trouw te bidden voor onze leiders. Vooral nu we weten met welke verleidingen, problemen en stress zij te maken hebben, moeten we voor onze leiders bidden. Vraag God om hen te versterken, hen te beschermen, en hen aan te moedigen. 5) Het belangrijkste is om een mislukking van een evangelische Christelijke leider aan God voor te leggen. Vertrouw op je geloof in God en op God alleen. God faalt nooit. Hij zondigt nooit. Hij liegt nooit. “Heilig, heilig, heilig is de Here der Heerscharen, de ganse aarde is vol van Zijn majesteit”. (Jesaja 6:3)

English


Terug naar Nederlandse home page
Waarom zijn zoveel evangelische Christelijke leiders verwikkeld in schandalen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries