Wie is de engel van de Heer?


Vraag: "Wie is de engel van de Heer?"

Antwoord:
De exacte identiteit van de “engel van de Heer” wordt niet gegeven door de Bijbel. Er zijn echter vele belangrijke “aanwijzingen” voor zijn identiteit. Er zijn Oud- en Nieuwtestamentische verwijzingen naar “engelen van de Heer”, “een engel van de Heer”, en “de engel van de Heer”. Het lijkt erop dat, wanneer het lidwoord “de” gebruikt wordt, het wijst op een uniek wezen, anders dan alle andere engelen. De engel van de Heer spreekt als God, identificeert Zichzelf met God en oefent de verantwoordelijkheden van God uit (Genesis 16:7-12; 21:17-18; 22:11-18; Exodus 3:2; Rechters 2:1-4; 5:23; 6:11-24; 13:3-22; 2 Samuel 24:16; Zacharia 1:12; 3:1; 12:8). Bij een aantal van deze verschijningen vreesden de mensen die de engel van de Heer zagen voor hun leven omdat zij “de Heer hadden gezien”. Daardoor wordt het duidelijk dat in tenminste enkele van deze gevallen, de engel van de Heer een theofanie is; een verschijning van God in lichamelijke vorm.

De verschijningen van de engel van de Heer komen niet meer voor na de vleeswording van Christus. Engelen worden verschillende keren genoemd in het Nieuwe Testament, maar “de engel van de Heer” wordt nooit genoemd in het Nieuwe Testament. Het is mogelijk dat de verschijningen van de engel van de Heer manifestaties van Jezus waren vóór Zijn incarnatie. Jezus gaf zelf aan dat Hij bestond “voor Abraham” (Johannes 8:58), dus het is logisch dat Hij actief en aanwezig was in de wereld. Wat het geval ook mag zijn, of de engel van de Heer nu een verschijning van Jezus was vóór Zijn vleeswording (Christofanie) of een verschijning van God de Vader (theofanie), het is hoogstwaarschijnlijk dat de uitdrukking “de engel van de Heer” meestal een lichamelijke verschijning van God aanduidt.

English
Terug naar Nederlandse home page
Wie is de engel van de Heer?

Ontdek hoe je ...

...de eeuwigheid met God kunt doorbrengen...vergeving van God kunt ontvangen