settings icon
share icon
Vraag

Wat is de sleutel tot effectief bidden?

Antwoord


Wij willen allemaal dat onze gebeden "effectief" zijn. Maar als we ons richten op de "resultaten" van onze gebeden, dan verliezen we het juiste perspectief wat betreft het ongelooflijke voorrecht dat bidden is. Dat mensen als jij en ik tot de Schepper van het heelal kunnen spreken, is op zich al een wonderbaarlijke zaak. Nog verbazingwekkender is het feit dat Hij ons hoort en voor ons tot actie overgaat! Het eerste wat we moeten begrijpen over effectieve gebeden, is dat onze Heer en Redder Jezus Christus aan het kruis moest lijden en sterven om het voor ons ook maar mogelijk te maken dat we de troon van genade mogen naderen, om te aanbidden en te bidden (Hebreeën 10:19-25).

De Bijbel geeft ons een heleboel advies over hoe we onze communicatie met de Schepper kunnen verbeteren, maar effectief bidden heeft meer te maken met degene die bidt dan met "hoe" we moeten bidden. De Schrift zegt: "Als iemand leeft zoals God het wil, heeft zijn gebed veel kracht en dus groot resultaat" (Jakobus 5:16), dat "de Heer zorgt voor de mensen die leven zoals Hij het wil. Hij beantwoordt hun gebeden" (1 Petrus 3:12, Psalm 34:16), en: "Hij is blij met het gebed van goede mensen" (Spreuken 15:8). Gebeden redden rechtschapen Daniël uit het hol van de leeuw (Daniël 6:11), en in de woestijn werkte Mozes' goede relatie met God in het voordeel van het volk (Exodus 16-17). Hanna was onvruchtbaar, maar haar volhardende en nederige gebeden brachten de profeet Samuël voort (1 Samuël 1:20). De gebeden van de apostel Paulus deden de aarde zelfs beven (Handelingen 16:25-26). Het mag duidelijk zijn dat de hartstochtelijke gebeden van Gods rechtvaardige kinderen een heleboel kunnen verwezenlijken (Numeri 11:2).

We moeten er voor zorgen dat onze gebeden in overeenstemming zijn met Gods wil. "We kunnen zonder vrees naar Hem toe gaan, vol vertrouwen dat Hij ons antwoordt als we Hem om iets bidden waar Hij het mee eens is" (1 Johannes 5:14-15). Bidden om iets waarmee Hij het eens is, betekent dat we bidden om iets wat Hij zelf zou willen - en Gods wil is in de hele Schrift aan ons geopenbaard. En als we dan niet weten waar we om moeten bidden, dan herinnert de apostel Paulus eraan dat wij, als Gods kinderen, kunnen vertrouwen op de voorbede van de Heilige Geest, want "wat de Geest voor de gelovigen bidt, is volgens de wil van God" (Romeinen 8:27). En omdat de Geest van God de gedachten van God kent, zal het gebed van de Geest altijd overeenstemmen met de wil van de Vader.

Daarnaast is bidden iets wat gelovigen "onophoudelijk" zouden moeten doen (1 Tessalonicenzen 5:17). In Lukas 18:1 lezen we bijvoorbeeld dat we met volharding moeten bidden en "niet moeten opgeven". En, wanneer we onze verzoeken aan God aanbieden, moeten we bidden vol geloof (Jakobus 1:5; Markus 11:22-24), met dankbaarheid (Filippenzen 4:6), met een vergevingsgezinde geest (Markus 11:25), in de naam van Christus (Johannes 14:13-14) en, zoals hierboven gezegd, met een hart dat God toebehoort (Jakobus 5:16). Degene tot wie wij bidden houdt van de kracht van ons geloof, niet de lengte van onze gebeden. We hoeven dus niet te proberen God te behagen met onze welsprekendheid of intelligentie. God weet immers al wat onze behoeften zijn voordat we Hem vragen (Matteüs 6:8).

We moeten er ook voor zorgen dat we geen onbeleden zonden in ons hart hebben wanneer we bidden, omdat dat ongetwijfeld een blokkade zou vormen voor een effectief gebed. "Maar jullie ongehoorzaamheid staat tussen jullie en God in. Omdat jullie niet naar Hem luisteren, luistert Hij niet naar jullie. Nee, Hij verbergt Zich voor jullie" (Jesaja 59:2; Psalm 66:18). Maar gelukkig weten we ook, "als we het aan God vertellen als we verkeerd hebben gedaan en Hem om vergeving vragen, dan vergeeft Hij ons." (1 Johannes 1:9)

Een andere barrière voor effectieve communicatie met God is bidden met zelfzuchtige verlangens en verkeerde motieven. "Of jullie bidden misschien wel, maar dan krijgen jullie het niet omdat jullie verkeerd bidden. De reden dat jullie om iets bidden is namelijk verkeerd: jullie denken alleen maar aan jezelf" (Jakobus 4:3). Andere belemmeringen voor een effectief gebedsleven zijn het afwijzen van Gods roep of het negeren van zijn advies (Spreuken 1:24-28), het aanbidden van afgoden (Jeremia 11:11-14) of de andere kant opkijken wanneer arme mensen om hulp roepen (Spreuken 21:13).

Effectief bidden is een manier om onze relatie met onze Vader in de hemel te versterken. Wanneer we zijn Woord bestuderen en gehoorzamen en ernaar streven Hem te behagen, nodigt dezelfde God die de zon liet stilstaan toen Jozua tot Hem bad (Jozua 10:12-13) ons uit om vol vertrouwen naar de troon van genade te komen en te bidden dat Hij ons in tijden van nood zijn genade en erbarmen zal schenken (Hebreeën 4:16).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is de sleutel tot effectief bidden?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries