settings icon
share icon
Vraag

Wat zegt de Bijbel over het bezeten zijn door demonen? Is dit tegenwoordig nog steeds mogelijk?

Antwoord


De Bijbel geeft ons enkele voorbeelden van mensen die bezeten of belast werden door demonen. Hieruit kunnen we symptomen van een demonische invloed afleiden en inzicht verkrijgen in de manier waarop iemand door een demon bezeten kan worden. Hier volgen enkele van die Bijbelse passages: Matteüs 9:32-33; 12:22; 17:18; Marcus 5:1-20; 7:26-30; Lucas 4:33-36; Lucas 22:3; Handelingen 16:16-18. In enkele van deze passages veroorzaakt de demon lichamelijke gebreken, zoals een onvermogen om te spreken, epileptische symptomen, blindheid, enzovoorts. In andere gevallen zorgt de demon ervoor dat de bezeten persoon kwaadaardige dingen doet. Judas is hiervan het belangrijkste voorbeeld. In Handelingen 16:16-18 gaf een geest een slavin de mogelijkheid om dingen te weten die haar verstand te boven gingen. In het geval van de bezetene van de Gerasenen zien we dat hij door een heel legioen demonen werd bezeten, dat hij bovenmenselijke sterkte had, naakt rondliep en tussen de grafstenen leefde. Koning Saul werd, nadat hij tegen de HEER in opstand kwam, door een kwaadaardige geest geplaagd (1 Samuël 16:14-15; 18:10-11; 19:9-10), wat duidelijk een depressie tot gevolg had en een groter verlangen en een grotere bereidheid om David te vermoorden.

Er bestaat dus een grote verscheidenheid aan mogelijke symptomen van bezetenheid, zoals een lichamelijk gebrek dat niet aan een feitelijk fysiologisch probleem kan worden toegeschreven, veranderingen in persoonlijkheid zoals een zware depressie of zeer ongewoon gedrag, bovennatuurlijke kracht, het negeren van zedigheid en “normale” sociale interacties, en misschien ook wel de mogelijkheid om informatie te hebben waarover iemand op een natuurlijke manier niet zou kunnen beschikken. Het is belangrijk om op te merken dat bijna al deze karakteristieken, en misschien wel al deze karakteristieken, ook op een andere manier verklaard zouden kunnen worden. Het is daarom belangrijk dat we niet elk depressief of epileptisch mens als een bezetene aanmerken. Aan de andere kant denk ik dat wij in onze Westerse cultuur de Satanische invloed in mensenlevens waarschijnlijk niet serieus genoeg nemen.

Naast deze lichamelijke en emotionele kenmerken kan men ook naar geestelijke eigenschappen kijken die op een demonische invloed kunnen wijzen. Deze zijn onder meer een weigering om te vergeven (2 Korintiërs 2:10-11) en het geloof in en de verspreiding van valse doctrines, vooral met betrekking tot Jezus Christus en Zijn verzoenende werk (2 Korintiërs 11:3-4,13-15; 1 Timoteüs 4:1-5; 1 Johannes 4:1-3).

Wat betreft de betrokkenheid van demonen in de levens van Christenen is de apostel Petrus een illustratie van het feit dat een gelovige door de duivel wel BEÏNVLOED kan worden (Matteüs 16:23). Soms worden Christenen “bezeten” genoemd wanneer zij zich onder een sterke demonische invloed bevinden, maar in de Schriftteksten is nergens een voorbeeld te vinden van iemand die in Christus gelooft en door een demon BEZETEN word. De meeste theologen zijn van mening dat een Christen NIET bezeten kan zijn omdat de Heilige Geest in hem of haar huist (2 Korintiërs 1:22; 5:5; 1 Korintiërs 6:19).

Er wordt ons niet precies verteld hoe iemand zichzelf openstelt om bezeten te worden. Als het geval van Judas representatief is, dan opende hij zijn hart voor de duivel (in zijn geval door zijn hebzucht - Johannes 12:6). Als iemand zijn hart uit gewoonte door de een of andere zonde laat beheersen, dan is het dus mogelijk dat dit een uitnodiging voor een demon wordt om binnen te stappen. Uit ervaringen opgedaan in zendingswerk lijkt het ook zo te zijn dat het bezeten zijn door demonen gerelateerd is aan de aanbidding van heidense afgoden en het bezit van occult materiaal. De Schriftteksten leggen herhaaldelijk een verband tussen de aanbidding van afgoden en de feitelijke aanbidding van demonen (Leviticus 17:7; Deuteronomium 32:17; Psalm 106:37; 1 Korintiërs 10:20). Het mag ons daarom niet verbazen dat een betrokkenheid bij dergelijke religies en praktijken tot een bezetenheid zou kunnen leiden.

Gebaseerd op de bovenstaande passages uit de Schrift en ervaringen van zendelingen geloof ik dat veel mensen hun levens openstellen voor demonen door de een of andere zonde te omarmen of door (bewust of onbewust) bij afgoderij betrokken te zijn. Voorbeelden zijn mogelijk: immoraliteit, drugs/alcohol-misbruik (omdat deze de toestand van het bewustzijn veranderen), opstandigheid, bitterheid, transcendentale meditatie. In onze Westerse cultuur zien we een toenemende invloed van de leer van de oosterse religies, onder de dekmantel van de New Age beweging.

Er is iets dat we niet moeten vergeten. Satan en zijn duivelse machten kunnen niets uitvoeren, tenzij ze de toestemming van de HEER hebben (Job 1,2). En als dit het geval is, dan werkt zelfs Satan feitelijk voor Gods goede doeleinden, ook al denkt hij dat hij zijn eigen doelen bereikt… zelfs in het geval van het verraad door Judas. Sommige mensen ontwikkelen een ongezonde fascinatie met occulte zaken en met demonische activiteiten. Dit is dwaas en on-Bijbels. Als wij in onze levens op zoek gaan naar God, als wij ons kleden met Zijn wapenrusting en op Zijn kracht (niet onze eigen kracht) vertrouwen (Efeziërs 6:10-18), dan hebben we niets te vrezen van de kwade machten, want God heerst over allen!

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zegt de Bijbel over het bezeten zijn door demonen? Is dit tegenwoordig nog steeds mogelijk?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries