settings icon
share icon
Vraag

Wat is de doop in de Heilige Geest?

Antwoord


De doop in de Heilige Geest kan gedefinieerd worden als de handeling waarmee de Geest van God de gelovige op het moment van zijn verlossing verenigt met Christus en met andere gelovigen in het Lichaam van Christus. 1 Korintiërs 12:12-13en Romeinen 6:1-4 zijn de centrale passages van de Bijbel waarin we deze leer kunnen aantreffen. 1 Korintiërs 12:12-13 zegt: "Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn". Romeinen 6:1-4 stelt: "Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.” Ook al noemt Romeinen 6 niet specifiek de Geest van God, toch beschrijft dit hoofdstuk de positie van gelovigen in God en 1 Korintiërs vertelt ons hoe dat gebeurt.

We moeten drie feiten bekijken die ons kunnen helpen om een beter begrip van de doop in de Geest te krijgen. Ten eerste stelt 1 Korintiërs 12:13 duidelijk dat allen gedoopt zijn net zoals allen van één Geest doordrenkt zijn (de Geest huist in hen). Ten tweede worden gelovigen nergens in de Schriftteksten aangespoord om door/in de Geest gedoopt te worden. Dit geeft aan dat alle gelovigen deze bediening hebben ervaren. Tenslotte lijkt ook Efeziërs 4:5 te verwijzen naar de doop in de Geest. Als dit het geval is, dan is de doop in de Geest de realiteit voor elke gelovige, net als “één geloof” en “één Heer” dat zijn.

Concluderend kunnen we zeggen dat de doop in de Geest twee dingen bewerkstelligt: (1) het verenigt ons met het Lichaam van Christus, en (2) het maakt onze “medekruisiging” met Christus een feit. “In Zijn Lichaam zijn” betekent dat we met Hem een nieuw leven zijn binnengestapt (Romeinen 6:4). We moeten vervolgens onze geestelijke gaven gebruiken om dat lichaam correct te laten functioneren, zoals in de context van 1 Korintiërs 12:13 wordt uitgedrukt. Het ervaren van de doop in de Geest dient als de basis voor het behoud van de eenheid van de kerk, zoals in de context van Efeziërs 4:5 wordt uiteengezet. De identificatie met Christus in Zijn dood, begrafenis, en opstanding, door middel van de doop in de Geest, legt de basis voor de realisatie van onze afscheiding van de macht van de zonden die in ons huizen en voor onze wandel in een nieuw leven (Romeinen 6:1-10, Kolossenzen 2:12).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is de doop in de Heilige Geest?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries