settings icon
share icon
Vraag

Wat zegt de Bijbel over de doodstraf?

Antwoord


De Wet uit het Oude Testament gebiedt de doodstraf voor verschillende daden: moord (Exodus 21:12), ontvoering (Exodus 21:16), bestialiteit (Exodus 22:19); overspel (Leviticus 20:10); homoseksualiteit (Leviticus 20:13), een valse profeet zijn (Deuteronomium 13:5), prostitutie en verkrachting (Deuteronomium 22:4) en diverse andere misdaden. Maar God heeft vaak genade getoond wanneer de doodstraf verdiend werd. David pleegde overspel en moord, maar toch eiste God niet dat zijn leven hiervoor genomen zou worden (2 Samuël 11:1-5, 14-17; 2 Samuël 12:13). Uiteindelijk is het zo dat elke zonde die wij begaan eigenlijk tot de doodstraf zou leiden (Romeinen 6:23). Gelukkig heeft God Zijn liefde voor ons getoond door ons niet te veroordelen (Romeinen 5:8).

Toen de Farizeeën een vrouw naar Jezus brachten die betrapt was op het plegen van overspel en Hem vroegen of zij gestenigd moest worden, antwoordde Jezus: "Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen" (Johannes 8:7). Dit moet niet opgevat worden alsof Jezus de doodstraf in alle gevallen zou afwijzen. Jezus bracht slechts de hypocrisie van de Farizeeën aan het licht. De Farizeeën wilden Jezus in een val laten lopen door Hem de Oudtestamentische Wet te laten overtreden... zij gaven er werkelijk niets om als de vrouw gestenigd zou worden (waar was de man die op het overspel met haar was betrapt?). God was degene die de doodstraf invoerde: “Het bloed van degene die het bloed van een mens vergiet, zal door mensen worden vergoten, want de mens is gemaakt naar het beeld van God” (Genesis 9:6). Jezus zou in sommige gevallen een voorstander zijn van de doodstraf. Jezus toonde ook genade toen de doodstraf zou moeten worden uitgevoerd (Johannes 8:1-11). De apostel Paulus erkende ongetwijfeld de macht van de regering om de doodstraf in gepaste gevallen uit te voeren (Romeinen 13:1-5).

We zijn nu dus feitelijk weer terug bij ons beginpunt. Jazeker, God staat de doodstraf toe. Maar tegelijkertijd eist God niet altijd dat de doodstraf wordt uitgevoerd wanneer deze op zijn plaats is. Wat moet een Christen dan over de doodstraf denken? Op de eerste plaats moeten we niet vergeten dat God de doodstraf in Zijn Woord heeft ingesteld; daarom moeten wij niet denken dat wij een hogere standaard dan Hem kunnen instellen of dat wij zachtmoediger dan Hem kunnen zijn. God hanteert de hoogste standaarden van alle wezens, omdat Hij perfect is. Deze standaard is niet alleen op ons, maar ook op Hem Zelf van toepassing. Daarom zijn Zijn liefde en Zijn genade oneindig. Maar we zien ook dat Zijn toorn eveneens oneindig is en dat al deze zaken perfect in balans worden gehouden.

Op de tweede plaats moeten we herkennen dat God de overheid het gezag heeft gegeven om te bepalen wanneer de doodstraf toegepast moet worden (Genesis 9:6; Romeinen 13:1-7). De bewering dat God in alle gevallen tegen de doodstraf zou zijn is on-Bijbels . Christenen moeten zich nooit verheugen wanneer de doodstraf wordt toegepast, maar tegelijkertijd moeten Christenen het recht van een regering niet bestrijden om de plegers van de meest kwaadaardige straffen te executeren.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zegt de Bijbel over de doodstraf?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries