settings icon
share icon
Vraag

Wat is het doel van de kerk?

Antwoord


Handelingen 2:42 kan beschouwd worden als de definitie van het doel van de kerk: “Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.” Dus volgens de Schriftteksten zouden het doel / de activiteiten van de kerk de volgende moeten zijn: (1) het onderwijzen van de Bijbelse doctrine, (2) een plaats bieden waar gelovigen met elkaar een gemeenschap kunnen vormen, (3) het Heilig Avondmaal in acht nemen en (4) bidden.

De kerk moet de Bijbelse leer onderwijzen, zodat wij in ons geloof geworteld kunnen zijn. Efeziërs 4:14 vertelt ons: “Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen.” De kerk is een plaats waar God aanbeden wordt, waar Christenen zich aan elkaar kunnen toewijden en elkaar kunnen eren (Romeinen 12:10), elkaar kunnen instrueren (Romeinen 15:14), vriendelijkheid en mededogen voor elkaar kunnen tonen (Efeziërs 4:32), elkaar kunnen bemoedigen (1 Tessalonicenzen 5:11) en vooral van elkaar kunnen houden (1 Johannes 3:11).

De kerk hoort een plaats te zijn waar gelovigen het Heilig Avondmaal in acht kunnen nemen en zo de dood en het voor ons vergoten bloed van Christus kunnen gedenken (1 Korintiërs 11:23-26). Het concept van het “brood breken” (Handelingen 2:42) suggereert ook de gedachte dat samen maaltijden worden genuttigd. Dit is weer een voorbeeld van de bevordering van de gemeenschap van gelovigen door de kerk. Het laatste doel van de kerk is, volgens Handelingen 2:42, gebed. De kerk hoort een plaats te zijn waar bidden wordt bevorderd, onderwezen en gedaan. Filippenzen 4:6-7 moedigt ons aan: “Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.”

Een andere “opdracht” die aan de kerk is gegeven wordt door het Evangelie van de redding door Jezus Christus verkondigt (Matteüs 28:18-20; Handelingen 1:8). De kerk wordt opgeroepen om trouw te zijn aan de verkondiging van het Evangelie in woord en daad. De kerk hoort een “vuurtoren” in de gemeenschap te zijn, die mensen naar onze Heer en Redder Jezus Christus leidt. De kerk moet het Evangelie verspreiden én haar leden voorbereiden om het Evangelie te verkondigen (1 Petrus 3:15).

Enkele laatste doelen van de kerk worden in Jakobus 1:27 genoemd: “Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.” De kerk moet zich bezighouden met het dienen van behoeftige mensen. Dit betekent niet alleen het delen van het Evangelie, maar ook op een gepaste manier voorzien in materiële behoeften (voedsel, kleding, onderdak) wanneer dat nodig is. De kerk moet verder gelovigen uitrusten met de middelen die zij nodig hebben om de zonde te overwinnen en om in deze wereld onberispelijk te blijven. Dit kan gedaan worden door bovenstaande principes te hanteren – Bijbels onderricht en Christelijke gemeenschap.

Wat is dus het doel van de kerk? Ikzelf vind de illustratie in Korintiërs 12:12-27 erg mooi. De kerk is Gods “lichaam”: wij zijn Zijn handen, mond en voeten in deze wereld. We horen de dingen te doen die Jezus Christus zou doen als Hij Zich lichamelijk hier op aarde zou bevinden. De kerk moet “Christelijk” zijn – “als Christus” en Christus volgend.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is het doel van de kerk?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries