settings icon
share icon
Vraag

Aanbidden Christenen en Moslims dezelfde God?

Antwoord


De Islamitische en de Christelijke kijk op God vertonen enkele overeenkomsten. Christenen geloven in één eeuwige God Die de Schepper is van alles wat zich in het universum bevindt, en Moslims kennen deze eigenschappen toe aan Allah. Beide zien God als almachtig, alwetend en alomtegenwoordig.

Een essentieel verschil tussen de Islamitische en Christelijke visie op God is het Bijbelse begrip van de Drie-eenheid. In de Bijbel openbaart God Zichzelf als één God in drie Personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Terwijl elk van de Personen van de Drie-eenheid volledig God is, is God niet drie goden maar drie in één.

Gods Zoon kwam als mens, een waarheid die de vleeswording genoemd wordt (zie Lukas 1:30-35, Johannes 1:14, Kolossenzen 2:9 en 1 Johannes 4:1-3). De Heer Jezus Christus overwon de straf en de macht van de zonde door op het kruis te sterven (Romeinen 6:23). Nadat Hij uit de dood opgestaan was, keerde Jezus terug naar de hemel om bij Zijn Vader te zijn, en zond Hij de Heilige Geest naar de gelovigen (Handelingen 1:8-11). Op een dag zal Christus terugkomen om te oordelen en te heersen (Handelingen 10:42-43). De mensen die hun vertrouwen in de Heer Jezus gesteld hebben zullen met Hem leven, maar degenen die weigeren om Hem te volgen, zullen in de hel gescheiden zijn van de heilige God.

“De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan Hem overgedragen. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten” (Johannes 3:35-35). Ofwel Jezus draagt op het kruis Gods toorn voor jouw zonde, of jij draagt zelf de toorn van God voor jouw zonde in de hel (1 Petrus 2:24).

De Drie-eenheid is van wezenlijk belang voor het Christelijk geloof. Zonder de Drie-eenheid zou er geen vleeswording zijn van Gods Zoon in de Persoon van Jezus Christus. Zonder Jezus Christus zou er geen verlossing van de zonde zijn. Zonder verlossing zouden wij allemaal door de zonde veroordeeld zijn tot de hel.

Dus aanbidden Christenen en Moslims dezelfde God? Een betere vraag is: “Hebben zowel Christenen als Moslims een juist begrip van wie God is?” Het antwoord op deze vraag is zeer zeker: nee. Vanwege de cruciale verschillen tussen de Christelijke en Islamitische ideeën over God, kunnen niet beide godsdiensten waarheid zijn. Alleen de Bijbelse God biedt een oplossing voor het probleem van de zonde door Zijn Zoon te schenken.

“Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat Hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon” (Johannes 3:16-18).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Aanbidden Christenen en Moslims dezelfde God?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries