settings icon
share icon
Vraag

Wat zegt de Bijbel over depressies? Hoe kan een Christen over een depressie heen komen?

Antwoord


Depressies zijn een wijd verspreide toestand waar miljoenen mensen last van hebben, Christenen net zo zeer als niet-christenen. Mensen die aan een depressie lijden kunnen intense gevoelens van droefheid, woede, hopeloosheid, vermoeidheid en een verscheidenheid aan andere symptomen ervaren. Ze kunnen zich nutteloos voelen en zelfs zelfmoordneigingen hebben en hun interesse verliezen in mensen en dingen waarvan ze voorheen altijd genoten hadden. Depressies worden vaak in gang gezet door omstandigheden in het leven, zoals een baanverlies, de dood van een naaste, een echtscheiding of psychologische problemen zoals misbruik of een gering zelfrespect.

De Bijbel vertelt ons dat we vervuld moeten zijn van vreugde en lof (Filippenzen 4:4; Romeinen 15:11), dus het is duidelijk dat God de bedoeling heeft dat wij allemaal vreugdevolle levens leiden. Dit is niet gemakkelijk voor iemand die aan een situationele depressie lijdt, maar dit kan verholpen worden door middel van Gods geschenk van bidden, Bijbelstudie en -toepassing, praatgroepen, thuisgroepen, gemeenschap met andere gelovigen, de belijdenis van onze zonden, vergeving en therapie. We moeten een bewuste inspanning doen om niet te zeer in onszelf op te gaan. Onze inspanningen moeten veeleer naar buiten gericht zijn. Depressieve gevoelens kunnen vaak worden opgelost wanneer degene die er aan lijdt zich niet meer op zichzelf concentreert, maar zich op Christus en anderen begint te concentreren.

Een klinische depressie is een lichamelijke toestand die door een arts moet worden vastgesteld. Deze wordt niet door onfortuinlijke levensomstandigheden veroorzaakt en de symptomen kunnen ook niet worden verzacht door iemands eigen wil. Tegengesteld aan wat sommigen in de Christelijke gemeenschap geloven wordt een klinische depressie niet altijd door zonde veroorzaakt. Een depressie kan soms een aandoening zijn die met geneesmiddelen en/of therapie behandeld moet worden. Natuurlijk kan God elke ziekte of aandoening genezen. Maar in sommige gevallen is een bezoek aan de huisarts vanwege een depressie niet anders dan een bezoek aan de huisarts vanwege een kwetsuur.

Er zijn dingen die mensen die aan een depressie lijden kunnen doen om hun onrust te verlichten. Ze kunnen ervoor zorgen dat ze altijd in het Woord blijven, ook als ze er geen zin in hebben. Emoties kunnen ons van het rechte pad afleiden, maar Gods Woord is onveranderlijk en standvastig. We moeten een sterk geloof in God behouden en ons zelfs nog sterker aan Hem vastklampen wanneer we met moeilijke tijden en beproevingen te maken hebben. De Bijbel vertelt ons dat God nooit verleidingen in onze levens zal toelaten die wij niet aankunnen (1 Korintiërs 10:13). Hoewel het geen zonde is als je aan een depressie lijdt, ben je toch nog verantwoordelijk voor de manier waarop je op deze beproeving reageert. Dat omvat ook het opzoeken van de professionele hulp die hierbij nodig kan zijn. "Laten we met Jezus’ tussenkomst een dankoffer brengen aan God: het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken." (Hebreeën 13:15)

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zegt de Bijbel over depressies? Hoe kan een Christen over een depressie heen komen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries