settings icon
share icon
Vraag

Wat zegt de Bijbel over demonische/duivelse onderdrukking?

Antwoord


De Bijbel verschaft krachtig bewijs dat een Christen niet door een demon bezeten kan worden. Maar dan rijst de vraag welke invloed/macht een demon dan wel kan hebben over een Christen. Veel Bijbelleraren beschrijven demonische invloed op een Christen liever als “demonische onderdrukking”, om dit te onderscheiden van bezetenheid.

De Bijbel zegt dat de duivel gelovigen als prooi wil verslinden (1 Petrus 5:8), en dat Satan en zijn demonen “listen verzinnen” tegen Christenen (Efeziërs 6:11). Net zoals Satan Jezus op de proef probeerde te stellen (Lukas 4:2), proberen duivelse krachten ons tot zonden te verleiden en willen ze onze inspanningen om God te gehoorzamen, tegenwerken. Als een Christen de demonen toestaat om te slagen met deze aanvallen, is onderdrukking het gevolg. Er is sprake van demonische onderdrukking als een duivel tijdelijk zegeviert over een Christen, en er in slaagt om een Christen te verleiden tot zondigen en hem/haar verhindert om God met een sterk getuigenis te dienen. Als een Christen deze duivelse onderdrukking blijft toelaten in zijn/haar leven, kan de onderdrukking toenemen tot het punt waarop de duivel een heel sterke invloed heeft op de gedachten, het gedrag en het geestelijk leven van de Christen. Christenen die de zonde blijven toelaten, stellen zichzelf bloot aan steeds grotere onderdrukking. Ze moeten hun zonden belijden en ervan tot inkeer komen om hun band met God te herstellen, Die de kracht van de duivelse invloed vervolgens kan verbreken. De apostel Johannes geeft ons veel bemoediging op dit punt: “We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft” (1 Johannes 5:18).

Voor Christenen ligt de kracht om te zegevieren over, en bevrijd te zijn van demonische onderdrukking altijd binnen handbereik. Johannes zegt: “Hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst” (1 Johannes 4:4). De macht van de Heilige Geest die in Christenen woont (Romeinen 8:9) is altijd beschikbaar om demonische onderdrukking te overwinnen. Geen enkele duivel, zelfs niet Satan zelf, kan voorkomen dat een Christen zich overgeeft aan de Heilige Geest en daarmee elke en alle vormen van demonische onderdrukking overwint. Petrus moedigt gelovigen aan om de duivel te weerstaan, “gesterkt door uw geloof” (1 Petrus 5:9). Je laten sterken of standvastig zijn in het geloof betekent vertrouwen op de kracht van de Heilige Geest om duivelse invloeden succesvol te weerstaan. Ons geloof wordt opgebouwd door de geestelijke discipline om onszelf te voeden met Gods Woord, aanhoudend te bidden, en godvruchtig te leven. Als we ons geloof hiermee versterken kunnen we het geloofsschild dragen waarmee we “alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunnen doven” (Efeziërs 6:16).EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zegt de Bijbel over demonische/duivelse onderdrukking?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries