settings icon
share icon
Vraag

Wat is lust? Wat heeft de Bijbel te zeggen over lust?

Antwoord


De woordenboekdefinitie van lust is: “1) intense of ongeremde seksuele begeerte, of 2) een overweldigend verlangen of begeerte.” De Bijbel spreekt op verschillende manieren over lust. Exodus 20:14(NBV), 17(HSV), “Pleeg geen overspel. . . U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.” of Mattheüs 5:28 (HSV), “Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.” En Job 31:11-12 (HSV): “Dat zou namelijk schandelijk gedrag zijn, en het is een misdaad bij de rechters. Dat zou namelijk een vuur zijn dat verteert tot in het verderf, en dat al mijn opbrengst ontwortelt.”

Lust is gericht op het behagen van jezelf, en het leidt vaak tot ongezonde acties om je verlangens te vervullen zonder rekening te houden met de gevolgen. Lust gaat over bezit en hebzucht. Het christelijk geloof gaat over onzelfzuchtigheid en wordt gekenmerkt door een heilig leven (Romeinen 6:19, 12:1-2; 1 Korintiërs 1:2, 30, 6:19-20; Efeze 1:4, 4:24; Kolossenzen 3:12; 1 Thessalonicenzen 4:3-8,5:23; 2 Timotheüs 1:9; Hebreeën 12:14; 1 Petrus 1:15-16). Het doel van iedereen die zijn/haar geloof in Jezus Christus heeft gesteld, is om elke dag meer en meer op Hem te gaan lijken. Dit betekent het afleggen van de oude levenswijze waarover de zonde de controle had, en het aanpassen van je gedachten en daden aan de norm die wordt gesteld in de Schrift. Lust staat haaks op dit ideaal.

Niemand zal ooit volmaakt zijn of zondeloosheid bereiken terwijl hij nog op deze aarde is, maar het is nog steeds een doel waar we naar streven. De Bijbel doet hierover een sterke uitspraak in 1 Thessalonicenzen 4:7-8: “Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, Die ook Zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven.” Als lust heeft je hart en geest nog niet heeft gegrepen, bereid je dan voor een leven te leven boven alle blaam om de verleidingen van lust te bestrijden. Als je momenteel worstelt met lust, is het tijd om je zonde aan God te belijden en om Zijn tussenkomst in je leven te vragen, zodat heiligheid ook een teken van jouw leven kan zijn.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is lust? Wat heeft de Bijbel te zeggen over lust?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries