settings icon
share icon
Vraag

Hoe moet omgegaan worden met een conflict in de kerk?

Antwoord


Er zijn veel aspecten aan een kerk of geloofsgemeenschap waar conflicten over kunnen ontstaan. Maar de meeste daarvan kunnen ingedeeld worden in een van de volgende drie categorieën: een conflict omdat een of meer gelovigen overduidelijk zondigen, een conflict met de kerkleiding en een conflict tussen gelovigen onderling. Toegegeven, veel onderwerpen vallen in meer dan één categorie.

Gelovigen die overduidelijk zondigen scheppen een conflictsituatie in de kerk, zoals te lezen valt in 1 Korintiërs 5. De kerk die niet optreedt tegen zonde onder haar leden zet de deur open voor nog meer problemen. De kerk is niet geroepen om te oordelen over ongelovigen, maar er wordt wel van de kerk verwacht dat zij gelovigen die niet tot inkeer willen komen van zonden, aanspreekt en terug op het goede pad brengt. Het gaat dan om de zonden zoals genoemd in 1 Korintiërs 5:11: “ . . . iemand die zichzelf een broeder of zuster noemt, maar in feite een ontuchtpleger is, een geldwolf, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of uitbuiter”. Zulke personen moeten niet geaccepteerd worden door de kerk totdat ze bereid zijn om tot inkeer te komen. Matteüs 18:15-17 verschaft een beknopte procedure voor de confrontatie met een gelovige en diens behoud. Een confrontatie moet gebeuren met behoedzaamheid, zachtmoedig en met het doel om de gelovige weer op het rechte pad te brengen (Galaten 6:1). Kerken die een zondig persoon liefdevol vermanen, zullen conflictsituaties binnen de kerk grotendeels kunnen bekorten.

Soms zijn gelovigen wellicht niet tevreden met het handelen of beleid van hun kerkleiders. Een voorval in de vroege kerkgeschiedenis is hiervan een voorbeeld (Handelingen 6:1-7). Een groep mensen in de kerk van Jeruzalem klaagde er tegen de apostelen over dat er voor sommige mensen niet goed genoeg gezorgd werd. De situatie werd opgelost, en de kerk groeide (Handelingen 6:7). De vroege kerk gebruikte een conflict als gelegenheid om de bediening te verbeteren. Maar wanneer kerken geen duidelijke procedure hebben om met bezorgdheden om te gaan, hebben mensen de neiging om hun eigen gehoor te creëren. Soms beginnen individuele mensen anderen in de kerk naar hun mening te vragen, of raken ze betrokken bij geroddel, of vormen zelfs een groepje “bezorgde mensen”. De kerkleiding kan deze problemen helpen voorkomen door onzelfzuchtige, liefhebbende herders te zijn. Leiders moeten dienaren zijn en het goede voorbeeld geven, in plaats van heerszuchtig te zijn (1 Petrus 5:1-3). Gefrustreerde gemeenteleden moeten hun leiders respecteren (Hebreeën 13:7, 13:17), hen niet te snel veroordelen (1 Timoteüs 5:19) en vol liefde de waarheid tegen hen spreken, niet tegen anderen over hen (Efeziërs 4:15). In die gevallen waarin het er op lijkt dat een leider niet reageert op een bezorgdheid, moet een individuele persoon de procedure volgen die in Matteüs 18:15-17 beschreven wordt, om er zeker van te zijn dat er geen verwarring is over de standpunten van de betrokkenen.

De Bijbel waarschuwt ervoor dat mensen binnen een kerkgemeente conflicten met elkaar kunnen hebben. Sommige conflicten komen voort uit trots en zelfzucht (Jakobus 4:1-10). Andere conflicten ontstaan door vergrijpen die niet vergeven zijn (Matteüs 18:15-35). God heeft ons gezegd dat we moeten streven naar vrede (Romeinen 12:18; Kolossenzen 3:12-15). Het is de verantwoordelijkheid van elke gelovige om naar een oplossing van conflicten te streven. Enkele fundamentele stappen voor conflictoplossing zijn de volgende:

1. Ontwikkel de juiste gemoedstoestand - wees zachtmoedig (Galaten 6:1); nederig (Jakobus 4:10); vergevingsgezind (Efeziërs 4:31-32) en geduldig (Jakobus 1:19-20).

2. Evalueer je eigen aandeel in het conflict - Matteüs 7:1-5 (je moet eerst de balk uit je eigen oog verwijderen voordat je anderen kunt helpen).

3. Ga naar de persoon in kwestie (niet naar een ander) om je bezorgdheid te bespreken - Matteüs 18:15. Dit moet op liefdevolle wijze gebeuren (Efeziërs 4:15) en niet alleen maar om een grief te uiten of emotionele stoom af te blazen. Wanneer je iemand ergens van beschuldigt, zal die persoon in de verdediging schieten. Daarom moet je in plaats van de persoon aan te vallen, het probleem aan de kaak stellen. Dat geeft die persoon een betere gelegenheid om de situatie te verduidelijken of vergeving te vragen voor het vergrijp.

4. Als de eerste poging om de zaak te beslechten niet tot het gewenste resultaat leidt, vervolg dan met iemand erbij die kan bemiddelen (Matteüs 18:16). Onthoud dat het niet je doel is om een ruzie te winnen; het gaat erom dat je je medegelovige wint voor verzoening. Daarom moet je iemand kiezen die je kan helpen om het conflict op te lossen.

De beste manier om met een conflict om te gaan is dat de betrokkenen zich in gebed en met nederigheid richten op het liefhebben van anderen, met als doel om de onderlinge betrekkingen te herstellen. De meeste conflicten binnen een kerkgemeente zouden opgelost moeten kunnen worden als de bovengenoemde Bijbelse principes gevolgd worden. Maar als dat alles niet helpt, is het wellicht raadzaam om de hulp in te roepen van een externe adviseur in kerkzaken.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Hoe moet omgegaan worden met een conflict in de kerk?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries