settings icon
share icon
Vraag

Op welke manier is gebed communicatie met God?

Antwoord


Om te begrijpen van wat de aard is van Gods communicatie met ons, en die van ons met Hem, moeten we beginnen met enkele voorschriften. Het eerste is dat God alleen de waarheid spreekt. Hij liegt nooit, en Hij is nooit bedrieglijk. Job 34:12 verkondigt: “God zal geen slechtheden begaan, de Ontzagwekkende zal het recht niet verdraaien”. Het tweede voorschrift is dat de woorden in de Bijbel Gods Eigen woorden zijn. Het Griekse woord voor “Schrift”, graphe, wordt 51 keer gebruikt in het Nieuwe Testament bij het beschrijven van de geschriften van het Oude Testament. Paulus bevestigt in 2 Timoteüs 3:16 dat deze woorden letterlijk “uitgeademd zijn door God” . Het woord graphe heeft ook betrekking op het Nieuwe Testament, en in het bijzonder wanneer Petrus de zendbrieven van Paulus “Schrift” noemt, staan we in ons recht wanneer we 2 Timoteüs 3:16 ook op die geschriften betrekken en stellen dat die geschriften ook de karakteristieken bevatten die Paulus toekent aan “elke Schrifttekst”. Het is “door God uitgeademd”, en alle woorden uit die geschriften zijn de woorden van God zelf.

Waarom heeft deze informatie betrekking op het onderwerp “gebed” ? Nu we vastgesteld hebben dat God alleen waarheid spreekt en dat de woorden in de Bijbel Gods Eigen woorden zijn, komen we als vanzelf tot de volgende twee logische conclusies over communicatie met God. Ten eerste, aangezien de Bijbel zegt dat God de mens hoort (Psalm 17:6, 77:1; Jesaja 38:5), kan ieder mens er dus op vertrouwen dat, wanneer hij een goede relatie met God heeft en tot God bidt, God hem zal horen. Ten tweede, aangezien de Bijbel Gods woord is, kan de mens erop vertrouwen dat, wanneer hij een goede relatie met God heeft en hij de Bijbel leest, hij letterlijk Gods gesproken woorden hoort. De juiste relatie met God die nodig is voor een gezonde communicatie tussen God en de mens wordt op drie manieren zichtbaar. De eerste is een afkeer van de zonde, ook wel bekering genoemd. Psalm 27:9, bijvoorbeeld, is de smeekbede van David, waarin hij van God vraagt om zijn gebed te verhoren en Zich niet in woede van David af te keren. Hier kunnen we van leren dat God zich van de zonden van de mens afkeert en dat zonde de communicatie tussen God en de mens hindert. Een ander voorbeeld hiervan kan gevonden worden in Jesaja 59:2, waar Jesaja aan de mensen vertelt: “Jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen”.

Wat ook nodig is voor communicatie is een nederig hart. God spreekt de volgende woorden in Jesaja 66:2: “Toch sla ik acht op wie verdrukt wordt, op mensen met een gebroken geest, op ieder die huivert voor mijn woorden”. Het derde aspect is een rechtvaardig leven. Dit is de positieve kant van het afkeren van zonden en wordt gemarkeerd door een effectief gebed. Jakobus 5:16 zegt: “Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet”.

Onze woorden tot God kunnen gesproken zijn, in onze geest zijn of geschreven zijn. We kunnen er op vertrouwen dat Hij ons zal horen en dat de Heilige Geest ons zal helpen bidden wat we moeten bidden. Romeinen 8:26 zegt: “De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten”.

Wat betreft Gods methode voor het terugspreken tegen ons, moeten we eerder letten op wat God ons door de Schrift wil zeggen, dan er op vertrouwen dat God altijd gedachten in ons hoofd zal stoppen zodat we geleid worden tot specifieke acties of beslissingen. Vanwege onze bekwaamheid tot zelfbedrog, is het niet wijs om het idee te accepteren dat elke gedachte die onze geest binnenkomt van God komt. Soms spreekt God niet direct tegen ons door de Schrift over specifieke zaken in ons leven, en het kan begrijpelijk verleidelijk zijn om op zoek te gaan naar buiten-Bijbelse bronnen van openbaring in die gevallen. Het is echter het verstandigst op zulke momenten—om te voorkomen dat we God woorden in de mond leggen en/of onszelf openstellen voor bedrog—antwoorden te vinden door te verwijzen naar Bijbelse principes die Hij ons al gegeven heeft.

Het is ook aan te raden om oprecht te bidden voor wijsheid die nodig is om tot de juiste conclusies te komen, want Hij heeft beloofd wijsheid te schenken aan iedereen die erom vraagt. “Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven” (Jakobus 1:5). Op welke manier is gebed communiceren met God? Gebed is wanneer wij vanuit het hart tot onze hemelse Vader spreken en wanneer God, in reactie daarop, tot ons spreekt door Zijn Woord en ons gidst door de leiding van Zijn Geest.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Op welke manier is gebed communicatie met God?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries