settings icon
share icon
Vraag

Kan een Christen vervloekt worden? Zal God een bezwering tegen een gelovige toestaan?

Antwoord


De Bijbel vertelt ons: “Zoals een mus wegvlucht, zoals een zwaluw wegvliegt, zo komt een vervloeking zonder reden niet aan” (Spreuken 26:2). Dit betekent dat dwaze vervloekingen geen gevolgen hebben. God staat niet toe dat Zijn kinderen vervloekt worden. God is oppermachtig. Niemand heeft de macht om een mens te vervloeken, als God besloten heeft om hem of haar te zegenen. God is de Enige die in staat is om een veroordeling uit te spreken.

“Bezweringen” worden in de Bijbel altijd op een negatieve manier beschreven. Deuteronomium 18:10-11 plaatst mensen die bezweringen uitspreken in dezelfde hoek als mensen die andere dingen doen die “een gruwel voor de HEERE” zijn, zoals het offeren van kinderen, waarzeggerij, wichelarij, toverij of het oproepen van de doden. Micha 5:11 zegt dat God toverij, wichelarij en degenen die bezweringen uitspreken, zal vernietigen. Openbaring 18 beschrijft toverkunsten als een onderdeel van het bedrog dat gebruikt zal worden door de antichrist en zijn “Babylon, de grote stad” (verzen 21-24). Al zal dat bedrog in de eindtijd zó groot zijn dat zelfs Gods uitverkorenen bedrogen zouden worden als God ons niet zou beschermen (Matteüs 24:24); God zal Satan, de antichrist en al hun volgelingen volledig vernietigen (Openbaring hoofdstukken 19-20).

De Christen is wedergeboren als een nieuw mens in Jezus Christus (2 Korintiërs 5:17) en wij bevinden ons in de voortdurende aanwezigheid van de Heilige Geest die in ons huist en onder wiens bescherming wij staan (Romeinen 8:11). Wij hoeven ons geen zorgen te maken dat iemand een of andere heidense verwensing over ons afroept. Voodoo, toverspreuken, bezweringen en vervloekingen hebben geen macht over ons omdat ze van Satan afkomstig zijn en wij weten dat “hij die in u is [Christus], machtiger is dan hij die in de wereld heerst [Satan] ” (1 Johannes 4:4). God heeft hem al overwonnen en wij zijn bevrijd zodat wij God zonder angst kunnen aanbidden (Johannes 8:36). “De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?” (Psalm 27:1).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Kan een Christen vervloekt worden? Zal God een bezwering tegen een gelovige toestaan?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries