settings icon
share icon
Vraag

Christelijke archeologie – waarom is deze belangrijk?

Antwoord


Het woord archeologie is een samenstelling van twee Griekse woorden – archae wat “oud” betekent en logos wat “kennis” betekent; archeologie is dus “de kennis of de bestudering van de oudheid”. Een archeoloog is veel meer dan een soort Indiana Jones die de hele wereld doortrekt op zoek naar oude artefacten die in een museum kunnen worden gezet. De archeologie is een wetenschap die oude culturen bestudeert door materialen uit het verleden terug te verkrijgen en te documenteren. Christelijke archeologie is de wetenschap die de oude beschavingen bestudeert die het Christendom, het Jodendom en de Joodse en Christelijke culturen zelf hebben beïnvloed. Niet alleen proberen Christelijke archeologen nieuwe dingen over het verleden te ontdekken, zij trachten ook bewijs te vinden voor wat wij al over het verleden weten en ons begrip te vergroten van de leefwijzen en de gewoonten van de volken uit de Bijbel.

De Bijbelse tekst en andere geschreven verslagen zijn de belangrijkste informatiebronnen die we hebben aangaande de geschiedenis van de Bijbelse volken in de oudheid. Maar deze verslagen laten vele vragen onbeantwoord. Op dat gebied kunnen de Christelijke archeologen hun bijdrage leveren. Zij kunnen het gedeeltelijke plaatje dat de Bijbelse vertelling ons biedt verder invullen. Opgravingen van eeuwenoude afvalplaatsen en verlaten steden uit de oudheid hebben kleine stukjes informatie opgeleverd die ons aanwijzingen geven over het verleden. Het doel van de Christelijke archeologie is het verifiëren van de essentiële waarheden van het Oude en het Nieuwe Testament door middel van materiële artefacten van volken uit de oudheid.

De Christelijke archeologie werd pas in de 19e eeuw een wetenschappelijk vakgebied. De fundamenten van de Christelijke archeologie werden gelegd door mannen als Johann Jahn, Edward Robinson en Sir Flinders Petrie. William F. Albright was in de 20e eeuw de belangrijkste figuur. Albright wist de Christelijke archeologie een plaats te geven in de moderne debatten over de oorsprong en de betrouwbaarheid van de Bijbelse verhalen. Albright en zijn studenten verschaften een groot gedeelte van het materiële bewijs voor de historische gebeurtenissen die in de Bijbel beschreven worden. Maar het lijkt erop dat er tegenwoordig net zo veel archeologen zijn die proberen te bewijzen dat de Bijbel onwaar is, als er archeologen zijn die de nauwkeurigheid van de Bijbel willen aantonen.

We hoeven niet lang te zoeken om nieuwe aanvallen uit de seculiere wereld op het Christendom te vinden. Een voorbeeld is veel van de programmering van het Discovery Channel, zoals het docudrama “The Da Vinci Code”. In andere programma's wordt de historiciteit van Christus besproken. Een van deze programma's, dat gemaakt werd door James Cameron, beweerde dat het graf en de grafkist van Jezus waren gevonden. Uit deze “ontdekking” werd de conclusie getrokken dat Jezus niet uit de dood was opgestaan. Wat het programma niet vermeldde, is dat de kist al vele jaren eerder was ontdekt en dat er toen al bewezen was dat het niet ging om de grafkist van Jezus. En deze kennis werd vergaard door de vele inspanningen van Christelijke archeologen.

Archeologisch bewijsmateriaal biedt ons de best mogelijke materiële informatie over de levens en de gewoonten van de mensen in de oudheid. Wanneer geschikte wetenschappelijke methoden worden toegepast op de opgravingen van oude locaties, dan komt informatie naar boven die ons een groter begrip biedt van de volken uit de oudheid en hun cultuur, alsook bewijsmateriaal dat de Bijbelse tekst ondersteunt. De systematische vastlegging van deze ontdekkingen, die gedeeld wordt met experts over de hele wereld, kan ons van de meest volledige informatie voorzien over de mensen die in de tijd van de Bijbel leefden. De Christelijke archeologie is slechts een van de middelen die geleerden kunnen aanwenden om de Bijbelse vertelling en het evangelie van Jezus Christus vollediger te kunnen verdedigen. Wanneer wij anderen over ons geloof vertellen, dan vragen ongelovigen ons vaak hoe we kunnen weten dat de Bijbel waar is. Een van de antwoorden die we kunnen geven is dat een groot aantal van de feiten die in de Bijbel vermeld worden als waarheid bevestigd zijn, dankzij het werk van Christelijke archeologen.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Christelijke archeologie – waarom is deze belangrijk?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries