settings icon
share icon
Vraag

Is het verkeerd om boos te zijn op God?

Antwoord


Boos zijn op God is iets waar veel mensen, zowel gelovigen als ongelovigen, mee geworsteld hebben door de tijden heen. Wanneer er iets tragisch gebeurt in onze levens, stellen we God de vraag: “Waarom?” omdat dat onze natuurlijke reactie is. Wat we Hem in werkelijkheid vragen, is echter niet zo zeer “Waarom, God?”, als “Waarom ik, God?” Deze reactie duidt op twee fouten in onze manier van denken. Ten eerste zijn wij, als gelovigen, geneigd om te denken dat ons leven makkelijk zou moeten zijn, en dat God zou moeten voorkomen dat ons iets slechts overkomt. Wanneer Hij dat niet doet, worden we boos op Hem. Ten tweede, wanneer we de omvang van Gods soevereiniteit niet begrijpen, verliezen we het vertrouwen in Zijn vermogen om omstandigheden, andere mensen en de manier waarop zij ons raken, te besturen. Vervolgens worden we boos op God omdat het lijkt alsof Hij de controle over het universum kwijt is, en in het bijzonder de controle over onze levens. Wanneer we het vertrouwen in Gods soevereiniteit kwijtraken, komt dat doordat ons zwakke menselijke vlees worstelt met onze eigen frustratie en ons gebrek aan controle over wat er gebeurt. Wanneer goede dingen gebeuren, schrijven we die maar al te vaak toe aan onze eigen prestaties en ons succes. Maar wanneer vervelende dingen gebeuren, geven we snel de schuld aan God, en worden we boos op Hem omdat Hij die dingen niet heeft voorkomen. Dat geeft onze eerste denkfout aan – dat we het verdienen om vrijgesteld te zijn van nare omstandigheden.

Tragedies maken het onaangenaam duidelijk dat wij niet aan het roer staan. Wij denken allemaal van tijd tot tijd dat we de uitkomst van situaties kunnen beheersen, maar in werkelijkheid is God Degene die de leiding heeft over heel Zijn schepping. Alles wat gebeurt is ofwel veroorzaakt door God, of toegestaan door God. Er valt geen mus noch een haar van ons hoofd zonder dat God het weet (Matteüs 10:29-31). We kunnen klagen, boos worden, en God de schuld geven van wat er gebeurt. Maar als we Hem vertrouwen en onze verbittering en pijn bij Hem brengen, en onze zonde erkennen (namelijk dat we trots hebben geprobeerd onze eigen wil boven Zijn wil te plaatsen), kan en zal Hij ons vrede en kracht geven om door welke moeilijke situatie dan ook heen te komen (1 Korintiërs 10:13). Veel gelovigen in Jezus Christus kunnen over dat feit getuigen. We kunnen boos zijn op God om uiteenlopende redenen, dus we moeten allemaal op een bepaald moment aanvaarden dat er dingen zijn die we niet kunnen controleren of zelfs begrijpen met ons eindige verstand.

Ons begrip van de soevereiniteit van God in alle omstandigheden moet gepaard gaan met ons begrip van Zijn andere eigenschappen: liefde, genade, barmhartigheid, goedheid, rechtvaardigheid, gerechtigheid en heiligheid. Wanneer we onze moeilijkheden beschouwen met de waarheid van Gods Woord - dat ons vertelt dat onze liefhebbende en heilige God alles ten goede voor ons bewerkt (Romeinen 8:28), en dat Hij een perfect plan en doel voor ons heeft dat niet gedwarsboomd kan worden (Jesaja 14:24, 46:9-10)— beginnen we onze problemen vanuit een ander perspectief te zien. We weten ook uit de Schrift dat dit leven nooit uit voortdurende vreugde en geluk zal bestaan. Job herinnert ons er aan: “De mens is voor het ongeluk geboren - zoals vonken uit het vuur omhoog spatten” (Job 5:7). Het leven is kort en “doordrenkt van onrust” (Job 14:1). Dat we tot Christus komen voor verlossing van onze zonden betekent niet dat we garantie hebben op een leven zonder problemen. In feite zei Jezus: “Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld”. Maar Hij heeft “de wereld overwonnen” (Johannes 16:33), waarmee Hij ons in staat stelt om innerlijke vrede te hebben, ongeacht de stormen die om ons woeden (Johannes 14:27).

Een ding is zeker: ongepaste woede is een zonde (Galaten 5:20; Efeziërs 4:26-27, 31; Kolossenzen 3:8). Goddeloze woede is zelfvernietigend, geeft de duivel een voet binnen de deur van ons leven en kan onze vreugde en vrede verwoesten wanneer we er in blijven hangen. Aan onze boosheid vasthouden geeft ruimte aan verbittering en wrok in onze harten. We moeten dat aan de Heer opbiechten zodat we in Zijn vergeving, die gevoelens bij Hem kunnen brengen. We moeten vaak in gebed bij de Heer komen met onze grieven, boosheid en pijn. De Bijbel vertelt ons in 2 Samuel 12:15-23 dat David voor de troon van genade bad ten behoeve van zijn zieke baby, waarbij hij vastte, huilde en bad dat de baby zou overleven. Toen de baby overleden was, stond David op en ging de Heer eren. Vervolgens vertelde hij zijn dienaren dat hij wist waar zijn baby was en dat hij eens bij het kind zou zijn in nabijheid van God. Toen de baby ziek was, schreeuwde David het uit naar God, maar daarna boog hij zich voor Hem neer ter aanbidding. Dat is een prachtig getuigenis. God kent onze harten, en het is zinloos om te verbergen hoe we ons echt voelen. Dus tegen Hem praten is een van de beste manieren om met ons verdriet om te gaan. Als we dat in alle nederigheid doen en ons hart bij Hem uitstorten, zal Hij door ons werken en al doende maakt Hij ons meer zoals Hem.

Uiteindelijk is het zo: kunnen we God alles toevertrouwen, zelfs ons leven en het leven van onze dierbaren? Ja, dat kunnen we zeker! Onze God is meelevend, vol genade en liefde, en als leerlingen van Christus kunnen we Hem vertrouwen met alles. Wanneer verdriet ons overkomt, weten we dat God dat kan gebruiken om ons dichter bij Hem te brengen en ons geloof te sterken. Daarmee groeien wij in ons geloof en komen wij tot compleetheid (Psalm 34:18; Jakobus 1:2-4). Daarna kunnen we een troostend getuigenis geven aan anderen (2 Korintiërs 1:3-5). Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het vraagt van ons een dagelijks overgave van onze eigen wil aan Zijn wil, een trouwe bestudering van Zijn eigenschappen zoals we kunnen lezen in Gods Woord, veel gebed, en dan een toepassing van wat we leren op onze eigen situatie. Wanneer we dat doen, zal ons geloof steeds verder groeien en volwassen worden, waardoor het makkelijker wordt om er op te vertrouwen dat Hij ons door het volgende verdriet heen helpt, dat zeker zal komen.

Dus om de vraag rechtstreeks te beantwoorden: ja, het is verkeerd om boos te zijn op God. Boosheid op God is een gevolg van ons onvermogen of onze onwilligheid om God te vertrouwen, zelfs als we niet begrijpen wat Hij doet. Als we boos zijn op God, zeggen we eigenlijk tegen God dat Hij iets verkeerd gedaan heeft, maar dat doet Hij nooit. Begrijpt God het wanneer we boos op Hem zijn, gefrustreerd of teleurgesteld? Ja, Hij kent onze harten en Hij weet hoe moeilijk en pijnlijk het leven in deze wereld kan zijn. Geeft dat ons het recht om boos te zijn op God? Absoluut niet. In plaats van boos te zijn op God, zouden we in gebed ons hart bij God moeten uitstorten en er dan op vertrouwen dat Hij de touwtjes in handen heeft en dat Zijn plan perfect is.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Is het verkeerd om boos te zijn op God?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries