settings icon
share icon
Vraag

Is het mogelijk dat er nog meer boeken aan de Bijbel zouden kunnen worden toegevoegd?

Antwoord


Er bestaan geen redenen om te geloven dat God nog verdere openbaringen zou geven die aan Zijn woord zouden moeten worden toegevoegd. De Bijbel begint met het allereerste begin van de mensheid – Genesis - en eindigt met het einde van de mensheid zoals wij die kennen – het boek Openbaring. Alles wat zich daar tussenin bevindt is voor het welzijn van ons, de gelovigen, zodat wij in ons dagelijks leven kracht kunnen putten uit Gods waarheden. We vernemen dit in 2 Timoteüs 3:16-17: “Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.”

Als er nog meer boeken aan de Bijbel zouden worden toegevoegd, dan zou dat hetzelfde zijn als de bewering dat onze tegenwoordige Bijbel onvolledig is - dat de Bijbel ons niet alles vertelt wat wij nodig hebben. Hoewel Openbaring 22:18-20 alleen rechtstreeks van toepassing is op het boek Openbaring zelf, leren deze verzen ons toch een belangrijke waarheid over Gods Woord: “Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad...”

We hebben in de huidige 66 boeken van de Bijbel alles wat we nodig hebben. Er is geen enkele situatie in het leven die niet met behulp van de Schrift het hoofd kan worden geboden. Wat in Genesis begon, wordt in Openbaring afgesloten. De Bijbel is absoluut volledig en toereikend. Zou God boeken aan de Bijbel kunnen toevoegen? Natuurlijk zou Hij dat kunnen. Maar er bestaat geen enkele reden, Bijbels of theologisch, om te geloven dat Hij dat zal doen of dat Hij dat nodig zou hebben.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Is het mogelijk dat er nog meer boeken aan de Bijbel zouden kunnen worden toegevoegd?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries