settings icon
share icon
Vraag

Wat wordt er in de Bijbel bedoeld met binden en ontbinden?

Antwoord


Het idee van het binden en "ontbinden", komt voor in Matteüs 16:19: "Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn". In dit vers spreekt Jezus tot de apostel Petrus en indirect ook tegen de andere apostelen. De woorden van Jezus betekenen dat Petrus het recht had om zelf het koninkrijk binnen te gaan, dat hij een algemeen gezag bezat dat gesymboliseerd werd door het bezit van de sleutels, en dat het verkondigen van het evangelie de manier was om het koninkrijk van de hemel open te stellen voor alle gelovigen en het te sluiten voor alle ongelovigen. Het boek Handelingen laat ons dit proces van dichtbij bekijken. Door zijn preek op de Pinksterdag (Handelingen 2:14-40) opende Petrus de deur van het koninkrijk voor de eerste keer. De uitdrukkingen "bindend verklaren" en "ontbinden" waren voor Joden bekende begrippen die gebruikt werden bij wetgeving, en die betekenen dat iets verboden of juist toegestaan is.

Petrus en de andere discipelen moesten Christus' werk op aarde voortzetten door het evangelie te verkondigen en Gods wil aan de mensen bekend te maken, en ze waren gewapend met dezelfde autoriteit die Jezus bezat. In Matteüs 18:18 wordt ook verwezen naar het binden en ontbinden, in de context van kerkleer. De apostelen nemen niet het gezag over dat Jezus heeft over individuele gelovigen en hun eeuwige bestemming, maar ze oefenen wel gezag uit door het toepassen van de tucht en, als het nodig is, het excommuniceren van ongehoorzame kerkleden.

Christus bekrachtigt in de hemel wat er op aarde gedaan wordt in Zijn naam en in overeenstemming met Zijn Woord. In zowel Matteüs 16:19 als 18:18 maakt de zinsbouw in het Grieks duidelijk wat er bedoeld wordt. Wat je bindt op aarde zal al gebonden zijn in de hemel. Wat je ontbindt op aarde zal al ontbonden zijn in de hemel. Met andere woorden: Jezus ontbindt in de hemel het gezag van Zijn Woord, terwijl dit over de hele aarde voortgaat ter vervulling van zijn doel.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat wordt er in de Bijbel bedoeld met binden en ontbinden?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries