settings icon
share icon
Vraag

Zegt de Bijbel iets over bidden tot engelen?

Antwoord


Hoewel er geen vers is dat nadrukkelijk zegt: “Je mag niet bidden tot engelen” is het overduidelijk dat we dat niet moeten doen. Uiteindelijk is gebed een vorm van verering. En zoals engelen onze verering afwijzen (Openbaring 22:8-9), zouden ze ook onze gebeden afwijzen. Wij mogen alleen tot God bidden en God vereren; elke andere vorm van verering of gebed is afgoderij.

Er zijn ook meerdere praktische en theologische redenen waarom het bidden tot engelen verkeerd is. Christus Zelf bad nooit tot iemand anders dan de Vader. Toen Zijn discipelen Hem vroegen hoe ze moesten bidden, zei Hij hen: “Bid daarom als volgt: ‘Onze Vader in de hemel…..’” (Matteüs 6:9; Lukas 11:2). Als wij, als Zijn discipelen, zouden moeten bidden tot engelen, zou Hij ons dat in die verzen gezegd hebben. Dat heeft Hij niet gedaan, dus het is duidelijk dat we alleen tot God mogen bidden. Dit blijkt ook uit bijv. Matteüs 11:25-26, waarin Christus Zijn gebed begint met: "Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde….’”. En niet alleen begint Jezus Zijn gebeden door de Vader aan te spreken, maar de inhoud van Zijn gebeden betreft doorgaans het vragen van hulp die alleen geboden kan worden door Iemand met almachtige, alwetende en alomtegenwoordige machten. Het bidden tot engelen zou daarin niet volstaan, omdat zij geschapen wezens zijn die deze machten niet bezitten.

Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat we niet tot engelen moeten bidden, staat in Johannes 17:1-26. Hier lezen we hoe Jezus ten behoeve van Zijn volgelingen bidt en meerdere zegeningen voor hen vraagt aan God de Vader, waaronder heiliging, verheerlijking en behoud van de heiligen. Deze drie zegeningen kunnen alleen geschonken worden door Degene die daar de macht toe heeft, en wederom: engelen zijn daar simpelweg niet toe in staat. Engelen kunnen ons niet heiligen, ze kunnen ons niet verheerlijken en ze kunnen onze erfenis in Christus niet garanderen (Efeziërs 1:13-14).

Ten tweede is er een voorval in Johannes 14:13 waarbij Christus Zelf aan de gelovigen vertelt dat Hij zal volbrengen wat in Zijn naam gevraagd wordt, omdat Hij rechtstreeks aan de Vader vraagt. Een gebed tot engelen zou geen doeltreffend en Bijbelgetrouw gebed vormen (zie ook Johannes 16:26).

Een tweede voorval waarin Christus met betrekking tot gebeden benoemt dat alleen in Zijn Naam gevraagd moet worden, staat in Johannes 16:26. Dit vers informeert ons dat Christus, na Zijn Hemelvaart, bij de Vader als voorspreker zal optreden voor alle gelovigen.

Noch engelen, noch enig ander geschapen wezen wordt ooit voorgesteld als voorspreker bij de Vader. Alleen de Zoon en de Heilige Geest (Romeinen 8:26) kunnen voor ons pleiten bij de troon van de Vader.

Tot slot zegt 1 Tessalonicenzen 5:17 de gelovige om onophoudelijk te bidden. Dat is alleen mogelijk als een gelovige toegang heeft tot een God Die altijd aanwezig is en beschikbaar om te luisteren naar de smeekbeden van elke afzonderlijke persoon op elk willekeurig tijdstip. Engelen zijn daar niet toe in staat – ze zijn niet alomtegenwoordig of almachtig – en zijn dus niet gekwalificeerd om onze gebeden in ontvangst te nemen. Gebed tot de Vader via Christus is de enige noodzakelijke en effectieve manier waarop we met de Vader kunnen communiceren. Nee, het bidden tot engelen is absoluut geen Bijbels concept.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Zegt de Bijbel iets over bidden tot engelen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries