settings icon
share icon
Vraag

Is er enig bewijs dat God gebeden verhoort?

Antwoord


Er zijn talrijke verhalen die aangehaald zouden kunnen worden over genezen ziekten, geslaagde examens, berouw en verleende vergeving, herstelde relaties, voeding van hongerige kinderen, en levens en zielen gered door de werking van gebeden. Ja, er is dus voldoende bewijs dat God gebeden verhoort. Het meeste bewijs is echter anekdotisch en persoonlijk, en dat zit veel mensen dwars die denken dat "bewijs" alleen telt als het waarneembaar, meetbaar en reproduceerbaar is.

De Schrift onderwijst duidelijk dat gebeden verhoord worden. Jakobus 5:16 stelt: "Als iemand leeft zoals God het wil, heeft zijn gebed veel kracht en dus groot resultaat." Jezus leerde zijn discpelen: "...als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie blijven, zullen jullie alles krijgen wat jullie vragen" (Johannes 15:7). In 1 Johannes 3:22 zien we deze waarheid herhaald. Daar lezen we namelijk: "Dan ontvangen we alles wat we van Hem bidden, omdat we Hem in alles gehoorzaam zijn en doen wat Hij van ons vraagt."

Bovendien staat de Schrift vol van verhalen over verhoorde gebeden. Het gebed van Elia om vuur uit de hemel (2 Koningen 1:12), Hizkia's gebed om redding (2 Koningen 19:19) en het gebed van de apostelen om moed (Handelingen 4:29) zijn slechts enkele voorbeelden. Omdat deze verslagen werden geschreven door ooggetuigen van de gebeurtenissen, vormen zij duidelijk bewijs voor verhoorde gebeden. Natuurlijk kan men dan het tegenargument opwerpen dat de Schrift geen waarneembaar bewijs aanlevert in de "wetenschappelijke" zin. Maar, er is geen enkele stelling in de Schrift te vinden die ooit sluitend is weerlegd, en dus is er geen reden om aan zijn gezag te twijfelen.

Als we sommige soorten bewijs aanduiden als "wetenschappelijk" en andere soorten als "niet-wetenschappelijk", dan is dat op zijn best een vaag en kunstmatig onderscheid. Een dergelijk onderscheid kan alleen a priori gemaakt worden, d.w.z. vóórdat de data geëvalueerd wordt. Met andere woorden, de keuze om de effectiviteit van gebeden alleen in het licht van waarneembaar bewijs te beschouwen, is geen keuze die gemotiveerd wordt door de data, maar door een reeds bestaande filosofische overtuiging. Wanneer deze arbitraire beperking achterwege wordt gelaten, spreekt de Bijbelse data duidelijk voor zichzelf.

Nu en dan wordt er wetenschappelijk onderzoek verricht naar de effectiviteit van gebeden. De bevindingen van deze wetenschappers zijn normaliter dat bidden geen effect (of zelfs een negatief effect) heeft op, bijvoorbeeld, de gemiddelde hersteltijd van mensen in de ziektezorg. Hoe moeten we de resultaten van dergelijke studies dan interpreteren? Bestaan er enige Bijbelse redenen voor onverhoorde gebeden?

Psalm 66:18 stelt: "Als ik oneerlijke plannen had gehad, zou de Heer niet naar me hebben geluisterd." Zo lezen we ook in 1 Johannes 5:15 dat het "krijgen waar we Hem om hebben gevraagd" gepaard gaat met onze gehoorzaamheid aan Gods geboden. Jakobus merkt het volgende op: "Of jullie bidden misschien wel, maar dan krijgen jullie het niet omdat jullie verkeerd bidden [d.w.z. met de verkeerde motieven]" (Jakobus 4:3). Een aantal redenen voor onverhoorde gebeden zijn dus onbeleden zonde en verkeerde motieven.

Een andere reden voor onverhoorde gebeden is een gebrek aan geloof: "Maar je moet daar wel vol geloof om bidden, zonder te twijfelen. Want als je twijfelt, lijk je op een golf van de zee die door de wind steeds een andere kant wordt opgejaagd" (Jakobus 1:6-7). Hebreeën 11:6 zegt eveneens dat geloof een noodzakelijke voorwaarde is voor een relatie met God, die altijd bemiddeld wordt door te bidden in de naam van Christus: "Maar als iemand geen geloof heeft, kan God onmogelijk blij met hem zijn. Want als iemand naar God toe komt, moet hij geloven dat HIJ IS [wie Hij zegt dat Hij is], en dat Hij de mensen beloont die werkelijk naar Hem verlangen." Geloof is dus een vereiste voor verhoorde gebeden.

Tenslotte zijn er critici van het christendom die zeggen dat álle gebeden verhoord zouden moeten worden, omdat Jezus zijn discipelen zei dat "jullie alles zullen krijgen wat jullie vragen" (Johannes 15:7). Maar een dergelijke kritiek negeert de voorwaarden van die belofte in het eerste deel van het vers volledig: "als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie blijven". Dit is een duidelijke opdracht om te bidden volgens Gods wil. Met andere woorden, een oprecht gebed dat God altijd zal verhoren is feitelijk het soort gebed dat - uitdrukkelijk of impliciet - vraagt dat Gods wil gedaan zal worden. De wil van de vrager is secundair. Jezus bad zelf op deze manier in Getsemane (Lukas 22:42). Het nederige, gelovige gebed laat ruimte voor de mogelijkheid dat het gebed met een "nee" beantwoord zal worden. Ieder die niet op die manier tot God bidt - ieder die eist dat het gebed verhoord wordt - heeft geen recht om een antwoord te verwachten.

Een andere reden waarom zo veel studies spreken over de ineffectiviteit van gebeden, is dat het onmogelijk is om de variabelen te elimineren die te maken hebben met de geestelijke toestand van degene die bidt (is hij of zij überhaupt een gelovige?), de motivatie achter het gebed (is het bedoeld om bewijs te verzamelen of omdat de Heilige Geest hen ertoe heeft aangezet om te bidden?), de manier waarop zij hun gebed aan God aanbieden (wordt het opgezegd als een formule, of wordt er doelbewust iets van God gevraagd?), enzovoorts.

Zelfs als al deze onderliggende variabelen geëlimineerd zouden kunnen worden, zou er nog steeds een overkoepelend probleem bestaan: als gebeden empirisch beproefd zouden kunnen worden en sluitende resultaten zouden opleveren, dan zou er geen behoefte zijn aan geloof. We kunnen God niet "ontdekken" met empirische waarnemingen; we stappen in geloof naar Hem toe. God is niet zo onhandig dat Hij zichzelf op manieren zou openbaren die Hij niet bedoeld had. "Iemand die naar God toe komt, moet geloven dat HIJ IS (d.w.z. dat Hij bestaat). Geloof is de vereiste en de prioriteit.

Verhoort God gebeden? Je kunt het elke gelovige vragen en dan het antwoord te horen krijgen. Elk veranderd leven van elke gelovige is onomstotelijk bewijs dat God gebeden verhoort.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Is er enig bewijs dat God gebeden verhoort?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries