settings icon
share icon
Vraag

Is er doorslaggevend bewijs voor God?

Antwoord


Het antwoord op deze vraag hangt in grote mate af van wat je bedoelt met “doorslaggevend” bewijs. Kunnen we naar God toe en Hem aanraken, of Hem zien op dezelfde manier waarop we mensen aanraken en zien? Nee. Maar er zijn talloze andere manieren waarop we zeker kunnen weten dat God bestaat, dat Hij echt is, en dat Hij is Wie Hij zegt dat Hij is. We zullen kort drie manieren belichten om Zijn bestaan te bewijzen, zowel op wetenschappelijke wijze als middels de Bijbel.

1. Bewijs voor God: de Wet van Oorzaak en Gevolg. Deze wetenschappelijke wet stelt dat elke oorzaak een gevolg heeft, en dat elk gevolg een oorzaak heeft. Deze wet is de basis voor alle wetenschap. Als zodanig heeft deze wet ook betrekking op de oorsprong van hemel en aarde. Wetenschappers erkennen dat het universum niet “altijd” bestaan heeft, en dat het ooit, op een bepaald moment, begonnen is.

De relativiteitstheorie, die door vrijwel alle wetenschappers erkend wordt, heeft bepaalde consequenties voor deze “wet van oorzaak en gevolg”. Eén consequentie is dat het universum, gedefinieerd als tijd, ruimte, materie en fysieke energie, een begin heeft gehad, en dat het (dus) niet “eeuwig” is. Door de formules van Einstein kunnen wetenschappers de ontwikkeling van het universum terugherleiden tot het allereerste begin, terug tot datgene wat in de volksmond “de oerknal” genoemd wordt, toen alles tot stand kwam. De wetenschap heeft bewezen dat het universum daadwerkelijk een begin heeft gehad. Dat betekent dat als het universum ooit in de geschiedenis een beginpunt gehad heeft, het dus op dat moment begon te bestaan, en dat er een oorzaak moet zijn voor dat bestaan.

Als dus het universum een oorzaak moet hebben die dit ontstaan teweeg heeft gebracht, dan moet die oorzaak iets zijn buiten het universum – zijnde, zoals al bovengenoemd, tijd, ruimte, materie en fysieke energie. Die oorzaak moet iets zijn zoals wat Christenen “God” noemen. Zelfs Richard Dawkins, wellicht de meest prominente voorstander van atheïsme in onze tijd, gaf in een artikel in het tijdschrift TIME toe dat er “iets zou kunnen zijn dat ongelooflijk groots en onbegrijpelijk is, en ons huidige begrip te boven gaat”. Inderdaad, en dat “iets” is God!

We kunnen dit kosmologische bewijs het best als volgt samenvatten:

(1) Zodra iets begint te bestaan, moet er een oorzaak zijn voor dat bestaan.

(2) Het universum begon te bestaan.

(3) Derhalve moet het universum een oorzaak hebben voor zijn bestaan.

(4) De kenmerken voor de oorzaak van het universum (zijnde: tijdloos, bestaande buiten de ruimte etc.) zijn de kenmerken van God.

(5) Derhalve moet de oorzaak van het universum God zijn (Genesis 1:1).

2. Bewijs voor God: de Wet van de Teleologie. Teleologie is de studie van het ontwerp of doel van natuurlijke fenomenen. Deze wetenschappelijke wet betekent in hoofdlijnen dat wanneer een object een doel, streven of ontwerp vertoont, het door iemand ontworpen moet zijn. Simpel gezegd: dingen ontwerpen niet zichzelf. Dit is van toepassing op “de dingen van het universum”, hetgeen bewijst dat het universum een Ontwerper moet hebben.

Een voorbeeld. De aarde verplaatst zich in haar baan om de zon – vanuit een rechte lijn bezien – elke 18 mijl slechts 1/9e van een inch – een behoorlijk rechte lijn naar menselijke maatstaven. Maar als de baan van de aarde elke 18 mijl 1/10e van een inch zou afwijken, zou de baan aanzienlijk groter worden en zouden we allemaal doodvriezen. Als de baan zich daarentegen slechts 1/8e van een inch zou verplaatsen, zouden we allemaal verbranden. De inwendige temperatuur van de zon bedraagt circa 20 miljoen graden Celsius. Als de aarde 10% verder weg zou rondcirkelen, zou het niet lang duren voordat we zouden bevriezen. Maar als de aarde 10% dichterbij de zon zou komen, zouden we tot as vergaan door de hitte van de zon. Moeten we werkelijk denken dat zulke precisie “per ongeluk” gebeurd is?

Als je erover nadenkt: de zon is 93 miljoen mijl verwijderd van de aarde, hetgeen precies goed is (voor ons). Is dit “toeval”, of zo ontworpen? Het is niet verwonderlijk dat de psalmschrijver naar God verwijst als de grote Ontwerper: “De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van Zijn handen….. Aan het ene einde van de hemel komt hij [de zon] op, aan het andere einde voltooit hij zijn loop” (Psalm 19:2, 7).

3. Bewijs voor God: de Wetten van Waarschijnlijkheid en Vervulde Profetie. Er staan 1093 profetieën in de Bijbel die betrekking hebben op Jezus en Zijn Kerk. Elk van die profetieën is vervuld! Het Oude Testament bevat 48 profetieën die over de kruisiging van Jezus gaan. Wanneer je de wetten van waarschijnlijkheid gebruikt om te berekenen hoe waarschijnlijk het is dat verschillende gebeurtenissen plaatsvinden op of rond dezelfde tijd, moet je al die waarschijnlijkheden met elkaar vermenigvuldigen. Bijvoorbeeld, als de waarschijnlijkheid dat één enkele gebeurtenis plaatsvindt, een kans van 1 op 5 is, en de waarschijnlijkheid van het plaatsvinden van een tweede gebeurtenis is 1 op 10, dan is de waarschijnlijkheid dat beide gebeurtenissen gezamenlijk of opeenvolgend zullen plaatsvinden 1 op 5 vermenigvuldigd met 1 op 10, hetgeen 1 op 50 is.

In overweging nemend dat meerdere profeten die in verschillende tijden woonden gedurende een periode van 1000 jaar, 500 jaar voordat Hij geboren werd voorspellingen deden over Christus, dan gaat de kans dat deze profetieën waarheid worden ons grootste voorstellingsvermogen eenvoudigweg te boven. De kans dat één mens (Jezus) slechts acht van de profetieën die over Hem gaan, vervult, is 1 op 10-tot-de-17e-macht (dat is een 1 met 17 nullen er achter).

Een voorbeeld van hoe bijzonder dit is: stel je voor dat heel Frankrijk en België bedekt zouden worden met een laag zilveren munten van een dikke halve meter. Het aantal munten om Franrijk en België op deze wijze te bedekken, zou 10 tot de 17e macht zijn. Vervolgens tekent iemand achterop één zilveren munt met een viltstift een zwart kruis, en laat die munt uit een vliegtuig vallen. Daarna worden alle munten in het hele gebied goed door elkaar gehusseld.

Als je dan iemand een blinddoek omdoet, en tegen hem zegt dat hij overal naar toe mag gaan waar hij wil (binnen de grenzen van Frankrijk en België), maar dat hij ergens onderweg moet stoppen en in de 60 cm dikke laag zilveren munten die ene zilveren munt moet uitgraven die gemarkeerd is.

Hoe groot is de kans dat hij daar in slaagt? Dat is dezelfde kans als de kans die de profeten hadden om acht van hun profetieën vervuld te krijgen door een willekeurige man in de toekomst (gegevens ontleend aan het werk van Peter W. Stoner and Robert C. Newman in Science Speaks: Scientific Proof of the Accuracy of Prophecy and the Bible [Chicago, IL: Moody Press, 1963, pg. 101-109].)

De Bijbel met al zijn vervulde profetieën bewijst het bestaan van God. Door de wet van de waarschijnlijkheid en de wiskundige kansberekening dat een profetie vervuld wordt, kunnen we zeker weten dat er een goddelijke Ontwerper en Schrijver van de Bijbel is; Dezelfde Die het universum deed ontstaan. “Misschien vraagt u zich af: Is er een manier om te bepalen of een profetie al dan niet van de HEER komt? Die is er inderdaad: als een profeet zegt te spreken in de naam van de HEER, maar zijn woorden komen niet uit en er gebeurt niets, dan is dat geen profetie van de HEER geweest. Heb geen ontzag voor een profeet die zich dat aanmatigt” (Deuteronomium 18:21-22).

Tot slot: God, de Schepper van het universum en de Auteur van onze verlossing zegt ons: “Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd. Ik ben God, er is geen ander, Ik ben God, niemand is aan Mij gelijk. Die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog gebeuren moest. Die zegt: ‘Wat Ik besluit, wordt van kracht, en alles wat Ik wil, breng Ik ten uitvoer” (Jesaja 46:9-10).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Is er doorslaggevend bewijs voor God?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries