settings icon
share icon
Vraag

Wat is berouw en waarom is dit noodzakelijk om gered te worden?

Antwoord


Veel mensen denken dat de term berouw “afkeren van zonde” betekent. Maar dit is niet de Bijbelse definitie van berouw (of inkeer). In de Bijbel betekent het woord berouw “van gedachten veranderen”. De Bijbel vertelt ons ook dat een echt berouw zal leiden tot een veranderd gedrag (Lucas 3:8-14; Handelingen 3:19). Handelingen 26:20 zegt: “[Ik heb] verkondigd dat ze tot inkeer moesten komen en God moesten eren, en zich dienden te gedragen zoals dat bij hun nieuwe leven paste.” De volledige Bijbelse definitie van berouw is een verandering van gedachten die leidt tot een verandering in gedrag.

Wat is dan het verband tussen berouw en redding? Het boek Handelingen lijkt zich vooral te concentreren op berouw in relatie tot de verlossing (Handelingen 2:38; 3:19; 11:18; 17:30; 20:21; 26:20). Berouw tonen, of tot inkeer komen, is een verandering van gedachten over Jezus Christus. In de preek van Petrus op de Pinksterdag (Handelingen hoofdstuk 2) sluit hij af met een oproep aan de mensen om berouw te tonen (Handelingen 2:38). Berouw waarvan? Petrus roept de mensen die Jezus afwezen (Handelingen 2:36) op om over Hem van gedachten te veranderen, om te herkennen dat Hij inderdaad de “Heer en Messias” is (Handelingen 2:36). Petrus roept de mensen op om van gedachten te veranderen: van een afwijzing van Christus als de Messias naar een geloof in Hem als Messias en Redder.

Berouw en geloof kunnen gezien worden als “twee keerzijden van dezelfde munt”. Het is onmogelijk om je geloof in Jezus Christus als je Redder te stellen zonder eerst van gedachten te veranderen over wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. Ongeacht of een mens tot inkeer komt van een moedwillige afwijzing Jezus, of van onwetendheid of desinteresse, het is een verandering van gedachten. Bijbels berouw, in relatie tot verlossing, is een gedachteverandering van een afwijzing van Christus naar een geloof in Christus.

Het is van cruciaal belang dat we begrijpen dat berouw geen “werk” is waarmee wij onze redding kunnen verdienen. Niemand kan tot inkeer komen en tot God naderen, tenzij God hem (of haar) tot Zich aantrekt (Johannes 6:44). Handelingen 5:31 en 11:18 geven aan dat berouw door God gegeven wordt; het is alleen mogelijk dankzij Zijn genade. Niemand kan tot inkeer komen tenzij God hem tot inkeer laat komen. De volledige redding, inclusief berouw en geloof, is het gevolg van het feit dat God ons aantrekt, onze ogen opent en onze harten verandert. Gods geduld (2 Petrus 3:9) en goedheid (Romeinen 2:4) leiden ons naar berouw.

Hoewel berouw geen “werk” of handeling is waarmee wij onze redding kunnen verdienen, is een berouw dat tot redding leidt volgens de Bijbel wel de aanzet tot een veranderd gedrag. Daarom riep Johannes de Doper de mensen op om “vruchten voort te brengen die een nieuw leven waardig zijn” (Matteüs 3:8). Iemand die werkelijk tot inkeer is gekomen, van een afwijzing van Christus tot een geloof in Christus, zal dit aan de dag leggen met een veranderd leven (2 Korintiërs 5:17; Galaten 5:19-23; Jakobus 2:14-26). Berouw is, volgens de correcte definitie, noodzakelijk voor onze redding. Een Bijbels berouw is de gedachteverandering over Jezus Christus en de benadering van God, in geloof, om gered te worden (Handelingen 3:19). Afkeren van zonde is niet de definitie van berouw, maar het is wel een van de gevolgen van een oprecht, op geloof gebaseerd berouw tegenover de Heer Jezus Christus.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is berouw en waarom is dit noodzakelijk om gered te worden?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries