settings icon
share icon
Vraag

Wat is Arianisme?

Antwoord


Arianisme is genoemd naar Arius, een leermeester uit de vroege 4e eeuw na Christus. Een van de eerste en belangrijkste discussiepunten onder de eerste Christenen was de vraag of Christus Goddelijk was. Was Jezus waarlijk God die vleesgeworden was, of was Jezus slechts een geschapen wezen? Wás Jezus God of was hij zoáls God? Arius beweerde dat Jezus geschapen was door God als de eerste scheppingsdaad, en dat Jezus de kroon op de schepping was. Arianisme is dus de visie dat Jezus een geschapen wezen was met Goddelijke eigenschappen, maar dat Hij niet Goddelijk was vanuit en door Zijn eigen wezen.

Arianisme hanteert een verkeerde interpretatie van verwijzingen naar Jezus’ vermoeidheid (Johannes 4:6) en Zijn onwetendheid over het tijdstip van Zijn terugkomst (Matteüs 24:36). Ja, het is lastig om te begrijpen hoe God moe zou kunnen zijn en/of iets niet zou kunnen weten, maar Jezus degraderen tot een geschapen wezen is niet de oplossing. Jezus was geheel en al God, maar Hij was ook geheel en al mens. Jezus was voorafgaand aan de vleeswording geen mens. Daarom hebben de beperkingen die Jezus had als mens geen effect op Zijn Goddelijke natuur of Zijn eeuwigheid.

Een tweede grove misinterpretatie in het Arianisme is de betekenis van het woord “eerstgeborene” (Romeinen 8:29; Kolossenzen 1:15-20). Arianisten stellen dat het gebruik van het woord “eerstgeborene” aangeeft dat Jezus “geboren” of “geschapen” is als eerste scheppingsdaad. Dit is niet het geval. Jezus Zelf verkondigde Zijn onafhankelijke bestaan en eeuwigheid (Johannes 8:58; 10:30). Johannes 1:1-2 vertelt ons dat Jezus “in het begin was met God”. In de tijd van de Bijbel had je als eerstgeboren zoon veel aanzien (Genesis 49:3; Exodus 11:5; 34:19; Numeri 3:40; Psalmen 89:27; Jeremia 31:9). Op die manier is Jezus ook de eerstgeborene van God. Jezus is het voornaamste lid van Gods familie. Jezus is de gezalfde, de Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst (Jesaja 9:5).

Na een periode van debat die bijna een eeuw duurde en die plaatsvond in verschillende vroege kerkraden, heeft de Christelijke kerk officieel het Arianisme afgewezen als een valse leer. Sinds die tijd is het Arianisme nooit meer geaccepteerd als een levensvatbare leerstelling van het Christelijke geloof. Het Arianisme is echter niet gestorven. Het leeft voort door de eeuwen in verschillende gedaanten. De Jehovah’s Getuigen en de hedendaagse Mormonen hebben een sterk Arianistische kijk op de natuur van Christus. Zoals ook de vroege kerk deed, moeten we deze en alle andere aanvallen op de Goddelijkheid van onze Heer Jezus Christus afweren en afwijzen.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is Arianisme?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries