settings icon
share icon
Vraag

Wat is antinomianisme?

Antwoord


Het woord antinomianisme is afgeleid van twee Griekse woorden, anti, hetgeen “tegen” betekent, en nomos, hetgeen “wet” betekent. Antinomianisme betekent “tegen de wet”. Theologisch gezien is antinomianisme het geloof dat er voor Christenen geen morele wetten zijn waarvan God verwacht dat zij zich daar aan houden. Antinomianisme gebruikt een Bijbelse leer om tot een niet-Bijbelse conclusie te komen. De Bijbelse leer is dat Christenen zich niet aan de wet van het Oude Testament hoeven te houden om gered te worden. Toen Christus stierf op het kruis, vervulde Hij de wet van het Oude Testament (Romeinen 10:4; Galaten 3:23-25; Efeziërs 2:15). De niet-Bijbelse conclusie is dat er geen morele wetten zijn waarvan God verwacht dat Christenen daaraan gehoorzamen.

De apostel Paulus kreeg met antinomianisme te maken in Romeinen 6:1-2: “Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven?” De meest-voorkomende aanval op de leer van verlossing door genade alleen is dat deze verlossing de zonde in de hand zou werken. Mensen vragen zich wellicht af: "Als ik gered wordt door genade en al mijn zonden worden vergeven, waarom zou ik dan niet zondigen zoveel als ik wil?” Maar zulke gedachten zijn niet de vrucht van een ware bekering, want een ware bekering brengt juist een grotere wil tot gehoorzamen voort – geen afname van gehoorzaamheid. Gods wil – en ook onze wil, wanneer we vernieuwd zijn door Zijn Geest – is dat we er naar streven om niet te zondigen. Uit dankbaarheid voor Zijn genade en vergeving, willen we Hem behagen. God heeft ons Zijn oneindig gulle geschenk van verlossing door Jezus gegeven (Johannes 3:16; Romeinen 5:8). Onze reactie daarop moet zijn dat wij ons leven aan Hem wijden uit liefde, eerbied en dankbaarheid voor wat Hij voor ons heeft gedaan (Romeinen 12:1-2). Antinomianisme is niet-Bijbels, omdat het de betekenis van Gods genadige gunst verkeerd toepast.

Een tweede reden dat antinomianisme niet-Bijbels is, is dat er wel een morele wet is waarvan God van ons verwacht dat we daar aan gehoorzamen. 1 Johannes 5:3 vertelt ons: “Want God liefhebben houdt in dat we ons aan Zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last”. Wat zijn dit voor geboden waarvan God verwacht dat wij ons daar aan houden? Het zijn de geboden van Christus – “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat” (Matteüs 22:37-40). Nee, we staan niet onder de wet van het Oude Testament. Ja, we staan wel onder de wet van Christus. De wet van Christus is geen lange lijst van verplichtingen. Het is een wet van liefde. Als we van God houden met heel ons hart, onze ziel, ons verstand en onze kracht, zullen we niets doen om Hem te ontstemmen. Als we van onze naasten houden zoals we van onszelf houden, doen we niets om hen te schaden. Gehoorzamen aan de wet van Christus is geen vereiste om verlossing te verdienen of behouden. De wet van Christus is wat God verwacht van een Christen.

Antinomianisme staat haaks op alles wat de Bijbel onderricht. God verwacht van ons dat we ons leven laten kenmerken door moreel gedrag, integriteit en liefde. Jezus Christus heeft ons bevrijd van de zware verplichtingen van de wet van het Oude Testament, maar dat is geen vrijbrief om te zondigen – het is een verbond van genade. We moeten er naar streven om de zonde te overwinnen en rechtvaardigheid te koesteren, en op de Heilige Geest te vertrouwen om ons te helpen. Het feit dat we uit genade bevrijd zijn van de verplichtingen van het Oude Testamentische wet moet tot gevolg hebben dat we ons leven leiden in gehoorzaamheid aan de wet van Christus. 1 Johannes 2:3-6 zegt: “Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan Zijn geboden houden. Wie zegt: ‘Ik ken Hem’ maar zich niet aan Zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem. In wie zich aan Gods Woord houdt, is Zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor weten we dat we in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden.”EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is antinomianisme?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries