settings icon
share icon
Vraag

Wat zegt de Bijbel over angst?

Antwoord


De Bijbel bespreekt twee specifieke soorten angst. De eerste soort is heilzaam en moet aangemoedigd worden. De tweede soort is schadelijk en moet overwonnen worden. De eerste soort is de vrees voor de Heer. Dit soort angst betekent niet noodzakelijkerwijs dat je ergens bang voor bent. In plaats daarvan is het een eerbiedig ontzag voor God; een eerbied voor Zijn macht en heerlijkheid. Maar het is bovendien een gepast respect voor Zijn toorn en boosheid. Met andere woorden, de vrees voor de Heer is een volkomen erkenning van alles wat God is, die voortkomt uit het kennen van God en Zijn eigenschappen.

De vrees voor de Heer brengt vele zegens en voordelen met zich mee. Het is het begin van wijsheid en leidt tot een groot inzicht (Psalm 111:10). Alleen dwazen verachten wijsheid en onderricht (Spreuken 1:7). Daarnaast leidt de vrees voor de Heer naar leven, rust, vrede en tevredenheid (Spreuken 19:23). Het is de bron van het leven (Spreuken 14:27) en biedt ons geborgenheid en veiligheid (Spreuken 14:26).

Het is daarom duidelijk dat Godvrezendheid aangemoedigd zou moeten worden. Maar de tweede soort angst die in de Bijbel wordt genoemd is verre van voordelig. Dit is de “geest van vreesachtigheid” die vermeld wordt in 2 Timoteüs 1:7: “Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid.” Een geest van vreesachtigheid en angst is niet van God afkomstig.

Maar soms zijn we bang en worden we overweldigd door deze “geest van vreesachtigheid.” Om deze te overwinnen moeten we volledig op God vertrouwen en Hem liefhebben. “De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.” (1 Johannes 4:18). Niemand is perfect, en God weet dat. Daarom heeft Hij door de hele Bijbel heen heel royaal bemoedigingen tegen angst uitgestrooid. Van het boek Genesis helemaal tot in het boek Openbaring, herinnert God ons aan Zijn uitspraak: “Vrees niet.”

Jesaja 41:10 bemoedigt ons bijvoorbeeld als volgt: “Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.” Vaak vrezen we de toekomst en wat er van ons zal worden. Maar Jezus herinnert ons eraan dat God, als Hij zelfs om de vogels in de lucht geeft, nog veel meer voor Zijn kinderen zal zorgen. “Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.” (Matteüs 10:31). Alleen deze twee verzen al bespreken vele soorten angst. God vertelt ons dat we niet bang hoeven te zijn om alleen te zijn, dat we niet sterk genoeg zijn, dat niemand ons hoort of dat er niet in onze materiële behoeften zal worden voorzien. Deze aansporingen vinden we door de hele Bijbel heen en zij beslaan de vele verschillende aspecten van die “geest van vreesachtigheid”.

In Psalm 56:12 schrijft de psalmist: “Op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een mens mij aandoen?” Dit is een ontzagwekkend getuigenis van de kracht die we kunnen vinden in het vertrouwen op God. Ongeacht wat er gebeurt zal de psalmist op God vertrouwen, omdat hij de macht van God kent en begrijpt. De sleutel tot het overwinnen van angst is dus een volledig en volkomen vertrouwen op God. Op God vertrouwen is de weigering om aan angsten toe te geven. Het is de beslissing om je zelfs in de donkerste dagen tot God te wenden en erop te vertrouwen dat Hij alles in orde zal brengen. Dit vertrouwen komt voort uit het kennen van God en de wetenschap dat Hij goed is. Zoals Job zei, toen hij te maken had met enkele van de zwaarste beproevingen die we in de Bijbel kunnen vinden: “Wil Hij mij doden, ik blijf op Hem hopen.” (Job 13:15, NBG '51)

Wanneer we hebben geleerd om ons vertrouwen op God te stellen, dan zijn we niet meer bang voor de dingen die ons overkomen. We zullen net als de psalmist zijn, die heel verzekerd zei: “Er is vreugde bij allen die schuilen bij u, eeuwige jubel omdat u hen beschermt, wie uw naam beminnen juichen u toe!” (Psalm 5:12).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zegt de Bijbel over angst?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries