settings icon
share icon
Vraag

Wat is amillennialisme?

Antwoord


Amillennialisme is een benaming voor het geloof dat er geen letterlijke 1000-jarige regeringstijd van Christus zal komen. De mensen die dit geloof aanhangen worden amillennialisten genoemd. Het voorvoegsel “a-“ in amillennialisme betekent “geen” of “niet”. Dus “amillennialisme” betekent “geen millennium”. Dit verschilt van de meest geaccepteerde visie genaamd premillennianisme (het geloof dat de tweede komst van Christus zal plaatsvinden voordat Zijn duizenjarig vrederijk aanbreekt en dat het duizendjarig vrederijk een letterlijke 1000-jarige regeringstijd is) en van de minder geaccepteerde visie genaamd postmillennialisme (het geloof dat Christus terug zal komen nadat de Christenen, niet Christus Zelf, het vrederijk op aarde hebben gevestigd).

We moeten echter eerlijk toegeven dat amillennialisten niet geloven dat er helemaal geen millennium zal zijn. Ze geloven alleen niet in een letterlijk millennium—een letterlijke 1000-jarige regering van Christus op aarde. In plaats daarvan geloven ze dat Christus nu op de troon van David zit en dat het huidige tijdperk van de kerk het rijk is waar Christus over regeert. Er is geen twijfel mogelijk over het feit dat Christus nu op een troon zit, maar dit betekent niet dat dat is waar de Bijbel naar verwijst als de troon van David. Er is geen twijfel mogelijk over het feit dat Christus nu regeert, want Hij is God. Dit betekent echter niet dat Hij op dit moment regeert over het duidendjarig vrederijk.

Er moet een letterlijk, fysiek koninkrijk op aarde komen als God Zijn beloften aan Israël en Zijn verbond met David nakomt (2 Samuel 7:8-16, 23:5; Psalm 89:3-4). Hieraan twijfelen is het in twijfel trekken van Gods verlangen en/of vermogen om Zijn beloften te houden, en biedt ruimte voor andere theologische problemen. Bijvoorbeeld, als God Zijn beloften aan Israël zou verzaken terwijl Hij deze beloften “eeuwigdurend” heeft genoemd, hoe kunnen we dan zeker zijn van enige andere belofte van God, inclusief de belofte dat gelovigen in de Heer Jezus gered zijn? De enige oplossing is om Hem op Zijn woord te geloven en te begrijpen dat Zijn beloften letterlijk vervuld zullen worden.

Duidelijke Bijbelse aanwijzingen dat het koninkrijk een letterlijk, aards koninkrijk zal worden, zijn:
1) De voeten van Christus zullen werkelijk de Olijfberg raken voordat Zijn koninkrijk gevestigd wordt (Zacharia 14:4, 9);
2) Tijdens het koninkrijk zal de Messias rechtvaardigheid en oordeel uitvoeren op aarde (Jeremia 23:5-8);
3) Het koninkrijk wordt beschreven als “onder de hemel” (Daniël 7:13-14, 27)
4) De profeten voorspelden drastische aardse veranderingen tijdens het koninkrijk (Handelingen 3:21; Jesaja 35:1-2, 11:6-9, 29:18, 65:20-22; Ezechiël 47:1-12; Amos 9:11-15); en
5) de chronologische volgorde van gebeurtenissen in Openbaring wijst op de aanwezigheid van een aards koninkrijk vóór het einde van de wereldgeschiedenis (Openbaring 20).

De amillennialistische visie vindt zijn oorsprong in het gebruik van één bepaalde interpretatiemethode voor onvervulde profetie en een andere methode voor niet-profetische Schrift en vervulde profetie. Niet-profetische Schrift en vervulde profetie worden letterlijk en normaal geïnterpreteerd. Maar, volgens de amillennialist moet onvervulde profetie geestelijk of niet-letterlijk geïnterpreteerd worden. Mensen die amillennianisme aanhangen geloven dat een “geestelijke” lezing van onvervulde profetie de normale manier van lezen is. Dit wordt het gebruik van een dubbele hermeneutiek genoemd (hermeneutiek is de studie van interpretatiemethoden). De amillennianist neemt aan dat de meeste, of alle, onvervulde profetie geschreven is in symbolische, figuratieve, geestelijke taal. Daarom zal de amillennialist andere betekenissen aan die delen van de Schrift toewijzen in plaats van de normale, contextuele betekenis van die woorden.

Het probleem van het op deze manier interpreteren van onvervulde profetie is dat het ruimte biedt voor een breder arsenaal aan betekenissen. Tenzij je de Schrift op de normale manier interpreteert, zal er niet slechts één mogelijke betekenis zijn. Maar God, de ultieme auteur van de hele Schrift, had wél maar één specifieke betekenis in gedachten toen Hij de menselijke auteurs inspireerde bij het schrijven. Al mag een passage op verschillende manieren toepasbaar zijn op het leven, heeft de passage maar één betekenis en dat wat God wilde dat het zou betekenen. Ook is het feit dat vervulde profetie letterlijk vervuld is de beste reden om aan te nemen dat onvervulde profetie ook letterlijk vervuld zal worden. De profetieën over Christus’ eerste komst werden allemaal letterlijk vervuld. Daarom mag er verwacht worden dat profetieën over Christus’ tweede komst ook letterlijk vervuld zullen worden. Om deze redenen zou een allegorische interpretatie van onvervulde profetie afgewezen moeten worden en een letterlijke of normale interpretatie van onvervulde profetie aangenomen moeten worden. Amillennialisme faalt omdat het een inconsistente hermeneutiek gebruikt, namelijk het anders interpreteren van onvervulde profetie dan vervulde profetie.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is amillennialisme?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries