settings icon
share icon
Vraag

Komt verlossing door alleen geloof tot stand, of door geloof en daden?

Antwoord


Dit is wellicht de meest belangrijke vraag in de hele Christelijke theologie. Deze vraag was de oorzaak van de Reformatie, de splitsing tussen de Protestantse kerk en de Katholieke kerk. Deze vraag is een cruciaal verschil tussen het Bijbelse Christendom en de meeste “Christelijke” sekten. Komt verlossing door alleen geloof tot stand, of door geloof en daden? Ben ik gered door slechts in Jezus te geloven, of moet ik in Jezus geloven én bepaalde dingen doen?

Het vraagstuk over “alleen geloof” of “geloof plus daden” wordt bemoeilijkt door enkele Bijbelse passages die moeilijk met elkaar te verenigen zijn. Vergelijk Romeinen 3:28, 5:1 en Galaten 3:24 met Jakobus 2:24. Sommigen zien een verschil tussen Paulus (verlossing door alleen geloof) en Jakobus (verlossing door geloof plus daden). In werkelijkheid zijn Paulus en Jakobus het helemaal niet met elkaar oneens. Het enige geschilpunt dat sommige mensen naar voren brengen heeft betrekking op de relatie tussen geloof en daden. Paulus zegt op dogmatische wijze dat rechtvaardiging alleen door geloof plaatsvindt (Efeziërs 2:8-9), terwijl Jakobus lijkt te zeggen dat rechtvaardiging plaatsvindt door middel van geloof en daden. Dit schijnbare probleem wordt opgelost door te bekijken waar Jakobus het precies over heeft. Jakobus betwist het idee dat een mens kan geloven zonder goede daden te verrichten (Jakobus 2:17-18). Jakobus legt de nadruk op het feit dat een oprecht geloof in Christus een veranderd leven en goede daden zal voortbrengen (Jakobus 2:20-26). Jakobus zegt niet dat rechtvaardiging plaatsvindt door geloof plus daden, maar veeleer dat een mens die werkelijk door zijn geloof is gerechtvaardigd goede daden in zijn leven zal voortbrengen. Als iemand beweert een gelovige te zijn maar geen goede daden in zijn leven uitvoert, dan heeft hij hoogst waarschijnlijk geen oprecht geloof in Christus (Jakobus 2:14, 17, 20, 26).

Paulus zegt hetzelfde in zijn brieven. De goede vruchten die gelovigen in hun leven zouden moeten voortbrengen worden in Galaten 5:22-23 opgenoemd. Onmiddellijk nadat hij ons vertelt dat we door geloof en niet door daden zijn gered (Efeziërs 2:8-9), informeert Paulus ons dat wij geschapen zijn om goede daden te verrichten (Efeziërs 2:10). Paulus verwacht net zozeer een veranderd leven zoals Jakobus: “Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen” (2 Korintiërs 5:17)! Jakobus en Paulus zijn het niet oneens wat betreft hun leer over de verlossing. Zij benaderen het onderwerp vanuit een verschillend perspectief. Paulus benadrukt eenvoudig dat rechtvaardiging alleen door geloof plaatsvindt, terwijl Jakobus de nadruk legt op het feit dat een geloof in Christus goede daden zal voortbrengen.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Komt verlossing door alleen geloof tot stand, of door geloof en daden?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries