settings icon
share icon
Vraag

Wat is algemene openbaring en bijzondere openbaring?

Antwoord


Algemene openbaring en bijzondere openbaring zijn de twee manieren die God gebruikt om Zichzelf te openbaren aan de mensheid. Algemene openbaring verwijst naar de algemene waarheden over God die bekend worden gemaakt door de natuur. Bijzondere openbaring verwijst naar meer specifieke waarheden over God die bekend worden gemaakt door het bovennatuurlijke.

Psalm 19:2-5 zegt over algemene openbaring: “De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal”. Volgens deze passage zijn Gods bestaan en Zijn macht duidelijk te zien door de observatie van het universum. De orde, complexiteit en wonderbaarlijkheid van de schepping spreekt van het bestaan van een machtige en glorieuze Schepper.

Algemene openbaring wordt ook geleerd in Romeinen 1:20: “Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn…” Zoals Psalm 19 ook doet, leert Romeinen 1:20 ons dat Gods eeuwige macht en goddelijke natuur zichtbaar en “voor het verstand waarneembaar” zijn door al dat geschapen is, en dat er geen excuus is voor het ontkennen van deze feiten. Met deze gedeelten uit de Schrift in het achterhoofd, is een goede definitie van algemene openbaring misschien “de openbaring van God aan alle mensen, van alle tijden, en op alle plaatsen die bewijst dat God bestaat en dat Hij intelligent, machtig en verheven is”.

Bijzondere openbaring is hoe God Zichzelf op een bovennatuurlijke manier kenbaar maakt. Bijzondere openbaring omvat fysieke verschijningen van God, dromen, visioenen, het geschreven Woord van God, en het belangrijkst — Jezus Christus. De Bijbel vermeldt hoe God vele malen in fysieke vorm verschijnt (Genesis 3:8, 18:1; Exodus 3:1-4, 34:5-7), en de Bijbel vermeldt hoe God tegen de mens spreekt in dromen (Genesis 28:12, 37:5; 1 Koningen 3:5; Daniel 2) en visioenen (Genesis 15:1; Ezechiël 8:3-4; Daniel 7; 2 Korintiërs 12:1-7).

Een van de belangrijkste van bijzondere openbaringen is Gods Woord, de Bijbel. God heeft op wonderbaarlijke wijze de auteurs van de Schrift geleid zodat ze Zijn boodschap op een correcte manier vastlegden, terwijl ze nog wel hun eigen stijlen en persoonlijkheden gebruikten. Het Woord van God is levend en actief (Hebreeën 4:12). Het Woord van God is geïnspireerd, heilzaam, en voldoende (2 Timoteus 3:16-17). God heeft besloten om de waarheid over Hem in geschreven vorm vast te laten leggen, omdat Hij wist hoe onnauwkeurig en onbetrouwbaar mondelinge overdracht is. Hij begreep ook dat de dromen en visioenen van de mens verkeerd geïnterpreteerd konden worden. God besloot om alles dat de mensheid over Hem moet weten, wat Hij verwacht, en wat Hij voor ons heeft gedaan te onthullen in de Bijbel.

De ultieme vorm van bijzondere openbaring is de Persoon van Jezus Christus. God werd een mens (Johannes 1:1, 14). Hebreeën 1:1-3 vat het goed samen: “Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon… In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld...”. God werd een mens, in de Persoon van Jezus Christus om Zich te kunnen identificeren met ons, om ons tot een voorbeeld te zijn, om ons te onderwijzen, om Zichzelf aan ons te onthullen, en het belangrijkst: om verlossing te bieden voor ons door Zichzelf te vernederen in de dood aan het kruis (Filippenzen 2:6-8). Jezus Christus is de ultieme “bijzondere openbaring” van God.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is algemene openbaring en bijzondere openbaring?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries