settings icon
share icon
Vraag

Wat is agnosticisme?

Antwoord


Agnosticisme is het standpunt dat zegt dat het onmogelijk is om te weten of God bestaat of om te bewijzen dat God bestaat. Het woord “agnosticus” betekent in wezen “zonder kennis”. Agnosticisme is een intellectueel eerlijkere vorm van het atheïsme. Atheïsten beweren dat God niet bestaat – een onbewijsbare positie. Het agnosticisme beweert dat Gods bestaan niet bewezen, noch weerlegd kan worden; dat het onmogelijk is om te weten of God bestaat. In dit opzicht heeft het agnosticisme gelijk. Gods bestaan kan inderdaad niet empirisch bewezen of weerlegd worden.

De Bijbel vertelt ons dat we in geloof moeten aanvaarden dat God bestaat. Hebreeën 11:6 zegt: “Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond”. God is geest (Johannes 4:24) dus Hij kan noch gezien noch aangeraakt worden. Tenzij God ervoor kiest om Zichzelf te openbaren, is Hij feitelijk onzichtbaar voor onze zintuigen (Romeinen 1:20). De Bijbel leert ons dat het bestaan van God duidelijk in het universum kan worden waargenomen (Psalm 19:2-5), in de natuur ervaren kan worden (Romeinen 1:18-22) en in onze harten bevestigd kan worden (Prediker 3:11).

Het agnosticisme is feitelijk de onwil om een standpunt vóór of tegen Gods bestaan te nemen. Het is het ultieme voorbeeld van “op de schutting zitten”. Theïsten geloven dat God bestaat. Atheïsten geloven dat God niet bestaat. Agnostici geloven dat we niet moeten geloven in Gods bestaan, noch hier niet in moeten geloven, omdat het onmogelijk is om te weten welke van deze twee keuzes waar is.

Laten we voor deze discussie eens het duidelijke en niet te ontkennen bewijsmateriaal voor Gods bestaan terzijde leggen. Als we de posities van het theïsme en het atheïsme/agnosticisme eens op dezelfde hoogte plaatsen, wat is dan een “zinniger” geloof met betrekking tot de mogelijkheid van een leven na de dood? Als er geen God is, dan houden theïsten en atheïsten/agnostici na hun dood allen op te bestaan. Als er wel een God is, dan moeten atheïsten en agnostici zich dus tegenover Iemand verantwoorden wanneer zij sterven. Vanuit dit perspectief is het ongetwijfeld “zinniger” om een theïst te zijn dan een atheïst/agnosticus. Als geen van beide standpunten kan worden bewezen, lijkt het dan niet wijs om alles op alles te zetten om in een standpunt te geloven dat een oneindig en eeuwig beter resultaat kan hebben?

Het is normaal om twijfels te hebben. Er zijn zo veel dingen in deze wereld die we niet kunnen begrijpen. Vaak twijfelen mensen aan Gods bestaan omdat ze niet begrijpen wat Hij doet en wat Hij toestaat, of het hier niet mee eens zijn. Maar wij zijn beperkte, eindige mensen en we niet moeten verwachten dat we kunnen begrijpen wat een eeuwige, onbeperkte God kan doen. Romeinen 11:33-34 roept uit: “O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis! Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Wie kent de gedachte van de Heer? Wie is zijn raadsman geweest?” We moeten in vertrouwen geloven dat God bestaat en in geloof op Zijn wegen vertrouwen. God is er klaar voor om Zichzelf op wonderbaarlijke manieren te openbaren aan de mensen die in Hem willen geloven, en Hij is ook bereid om dit te doen. Deuteronomium 4:29 verkondigt: “Maar zoekt u daar de HEER uw God weer, dan zult u Hem vinden, als u Hem tenminste zoekt met heel uw hart en heel uw ziel.”

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is agnosticisme?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries