Wat zijn aartsengelen?


Vraag: "Wat zijn aartsengelen?"

Antwoord:
Het word “aartsengel” komt op maar twee plaatsen in de Bijbel voor. Eerst is er 1 Tessalonicenzen 4:16 waarin staat: “Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan.” Judas vers 9 verhaalt: “Zelfs de aartsengel Michaël waagde het niet de duivel te beschuldigen en te veroordelen toen hij met hem twistte over het lichaam van Mozes. Hij zei alleen: “Moge de Heer u straffen.” Het woord “aartsengel” komt van een Grieks woord dat “hoofd engel” betekent. Het verwijst naar een engel die de leider lijkt te zijn van andere engelen.

Judas vers 9 gebruikt het woord “de”; “De aartsengel Michaël”, wat er mogelijk op wijst dat Michaël de enige aartsengel is. In Daniël 10:13 staat echter, dat Michaël “een van de voornaamste vorsten” is. Dit wijst er mogelijk op dat er meer dan één aartsengel is, want het plaatst Michaël op hetzelfde niveau als de andere “voornaamste vorsten”. Dus, hoewel het mogelijk is dat er meerdere aartsengelen zijn, is het het beste om niet op het Woord van God vooruit te lopen en meerdere engelen te bestempelen als aartsengelen. Daniël 10:21 beschrijft Michaël de aartsengel als “je vorst”, en Daniël 12:1 identificeert Michaël als “de grote vorst, die de kinderen van je volk terzijde staat”. Zelfs als er meerdere aartsengelen zijn, lijkt het erop dat Michaël de heerser onder hen is.

English
Terug naar Nederlandse home page
Wat zijn aartsengelen?