settings icon
share icon
Vraag

In welk opzicht is Satan de god van deze wereld (2 Korintiërs 4:4)?

Antwoord


De term “god van deze wereld” (of “god dezer eeuw”) geeft aan dat Satan de belangrijkste invloed vormt op de idealen, meningen, doelen, hoop en zienswijzen van de meeste mensen. Zijn invloedssfeer omvat ook de wereldfilosofieën, onderwijs en handel. De gedachten, ideeën, veronderstellingen en valse religies van deze wereld staan onder zijn heerschappij en zijn ontstaan uit zijn leugens en bedrog.

Satan wordt ook de "heerser over de machten in de lucht" genoemd in Efeziërs 2:2. Hij is de "heerser van deze wereld" in Johannes 12:31. Deze en nog vele andere benamingen benadrukken wat Satan kan. Wanneer bijvoorbeeld gezegd wordt dat Satan de "heerser over de machten in de lucht" is, wordt daarmee aangegeven dat Satan in een bepaalde mate heerst over de wereld en de mensen op aarde.

Dat betekent niet dat hij de baas is over de hele wereld. God blijft soeverein. Maar het betekent wel , dat God, in Zijn oneindige wijsheid, Satan heeft toegestaan om in deze wereld actief te zijn binnen de grenzen die God aan hem gesteld heeft. Als de Bijbel zegt dat Satan macht heeft over de wereld, moeten we onthouden dat God hem alleen heerschappij heeft gegeven over de ongelovigen. Gelovigen staan niet meer onder de dwang van Satan (Kolossenzen 1:13). Maar ongelovigen zitten gevangen in "de valstrik van de duivel" (2 Timoteüs 2:26); bevinden zich “in de macht van hem die het kwaad zelf is " (1 Johannes 5:19), en zijn de gevangenen van Satan (Efeziërs 2:2).

Dus wanneer de Bijbel zegt dat Satan de "god van deze wereld " is, betekent dat niet dat hij het uiteindelijke gezag heeft. Er wordt mee tot uitdrukking gebracht dat Satan op een bepaalde manier heerst over de ongelovige wereld. In 2 Korintiërs 4:4 volgt de ongelovige Satans plan: "de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het Evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is". Tot Satans listen behoort het stimuleren van valse filosofieën in de wereld – filosofieën die de ongelovige blind maken voor de waarheid van het Evangelie. Satans filosofieën zijn de forten waarin mensen gevangen worden gehouden, en ze moeten in vrijheid gesteld worden door Christus.

Een voorbeeld van zo’n valse filosofie is het geloof dat men Gods gunst kan verdienen door een bepaalde daad of daden. In vrijwel elke valse religie is het verdienen van Gods gunst of het eeuwige leven een overheersend thema. Het verdienen van verlossing door eigen werken staat echter haaks op wat de Bijbel openbaart. Mensen kunnen geen werken doen om Gods gunst te verdienen; eeuwig leven is een gratis geschenk (zie Efeziërs 2:8-9). En dat gratis geschenk krijgen we uitsluitend en alleen door Christus (Johannes 3:16; 14:6). Je kunt je afvragen waarom de mensheid dat gratis geschenk van verlossing niet gewoon ontvangt (Johannes 1:12). Het antwoord op die vraag is dat Satan – de god van deze wereld – de mensheid ertoe heeft verleid om zijn trots te volgen, in plaats van de verlossing. Satan bepaalt de agenda; de ongelovige wereld volgt, en Satan blijft de mensheid bedriegen. Geen wonder dat de Bijbel Satan een leugenaar noemt (Johannes 8:44).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

In welk opzicht is Satan de god van deze wereld (2 Korintiërs 4:4)?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries