settings icon
share icon
Vraag

Is de waarschuwing in Openbaring 22:18-19 van toepassing op de gehele Bijbel of alleen op het boek Openbaring?

Antwoord


Openbaring 22:18-19 bevat een waarschuwing voor iedereen die knoeit met de Bijbelse tekst: “Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn”. Verwijzen deze verzen naar de gehele Bijbel of alleen naar het boek Openbaring?

Deze waarschuwing wordt specifiek gegeven aan degenen die knoeien met de boodschap van het boek Openbaring. Jezus Zelf is de schrijver van Openbaring en geeft het visioen aan de apostel Johannes (Openbaring 1:1). Als zodanig besluit Hij het boek door het definitieve karakter van de profetieën te bevestigen. Dit zijn Zijn woorden, en Hij waarschuwt dat deze op geen enkele wijze verdraaid mogen worden, hetzij door toevoegingen, weglatingen, vervalsingen, wijzigingen of opzettelijk verkeerde interpretaties. De waarschuwing is overduidelijk en dringend. De plagen van Openbaring komen over een ieder die zich schuldig maakt aan geknoei met de openbaringen in het boek, en wie zoiets doet zal geen deel hebben aan het eeuwige leven in de hemel.

Hoewel de waarschuwing in Openbaring 22:18-19 specifiek slaat op het boek Openbaring, is het achterliggende principe van toepassing op iedereen die opzettelijk Gods Woord verdraait. Mozes gaf een soortgelijke waarschuwing in Deuteronomium 4:1-2, toen hij de Israëlieten waarschuwde om naar de geboden van de Heer te luisteren en ze te gehoorzamen. Zij mochten daarbij niets toevoegen aan Zijn Woord en er niets aan af doen. Spreuken 30:5-6 bevat een soortgelijke vermaning aan een ieder die iets toevoegt aan Gods Woorden: hij of zij zal gestraft worden en een leugenaar bevonden worden. Hoewel de waarschuwing in Openbaring 22:18-19 specifiek geldt voor het boek Openbaring, moet dit principe worden toegepast op het gehele Woord van God. We moeten de tekst van de Bijbel met zorgvuldigheid en eerbied behandelen teneinde de boodschap niet te vervormen.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Is de waarschuwing in Openbaring 22:18-19 van toepassing op de gehele Bijbel of alleen op het boek Openbaring?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries