settings icon
share icon
Vraag

Wat is de Oosters-orthodoxe Kerk en wat geloven Orthodoxe Christenen?

Antwoord


De Oosters-orthodoxe Kerk is niet één enkele kerk, maar een familie van 13 autonome kerken die aangeduid worden met de naam van het land waarin ze zich bevinden (bijv. de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk). Zij zijn verenigd in hun opvattingen over de sacramenten, doctrine, liturgie en kerkelijke leiding, maar behartigen elk hun eigen zaken.

De leider van elke Orthodoxe kerk heet een “patriarch” of “metropoliet”. De patriarch van Constantinopel (Istanboel, Turkije) wordt beschouwd als de oecumenische ofwel universele patriarch. Hij komt het meest overeen met de Paus in de Rooms-katholieke Kerk. Anders dan de Paus die VICARIUS FILIUS DEI (“plaatsvervanger van de Zoon van God”) genoemd wordt, wordt de bisschop van Constantinopel PRIMUS INTER PARES (“de eerste onder gelijken”) genoemd. Hij geniet speciale achting, maar heeft niet de macht om zich te bemoeien met de 12 andere Orthodoxe gemeenschappen.

De Orthodoxe Kerk pretendeert de enige ware kerk van Christus te zijn en tracht haar oorsprong te herleiden naar de oorspronkelijke apostelen middels een onafgebroken aaneenschakeling van apostolische opvolging. Orthodoxe filosofen betwisten de geestelijke status van Rooms-katholieken en protestanten, en enkelen beschouwen hen nog steeds als ketters. Net als katholieken en protestanten onderschrijven Orthodoxe gelovigen echter de Drie-eenheid, de Bijbel als het Woord van God, Jezus als de Zoon van God en vele andere Bijbelse doctrines. Maar qua doctrine hebben ze veel meer gemeen met Rooms-katholieken dan met Protestantse Christenen.

Helaas is de doctrine van “rechtvaardiging door geloof” bijna niet aanwezig in de geschiedenis en theologie van de Orthodoxe Kerk. De Orthodoxen benadrukken juist theosis (hetgeen letterlijk “vergoddelijking” betekent). Gedurende dit geleidelijke proces gaan Christenen steeds meer op Christus lijken. Wat veel aanhangers van de Orthodoxe traditie niet begrijpen is dat “vergoddelijking” het voortschrijdende resultaat van verlossing is en niet een vereiste voor verlossing als zodanig. Andere typisch Orthodoxe kenmerken die in strijd zijn met de Bijbel zijn:
 • De gelijkwaardige autoriteit van kerkelijke traditie en de Schrift
 • Het ontmoedigen van gelovigen om de Bijbel anders uit te leggen dan volgens de eigen traditie
 • De eeuwige maagdelijkheid van Maria
 • Het gebed voor de doden
 • De kinderdoop zonder relatie met persoonlijke verantwoordelijkheid en geloof
 • De mogelijkheid om verlossing na de dood te verkrijgen
 • De mogelijkheid om verlossing kwijt te raken
 • Hoewel de Oosters-orthodoxe Kerk enkele van de grootste kerkelijke sprekers heeft voortgebracht en er velen binnen de Orthodoxe leer zijn die een oprechte, verlossende relatie met Jezus Christus hebben, draagt de Orthodoxe kerk zelf geen duidelijke boodschap uit die verenigbaar is met het Bijbelse evangelie van Christus. Het appèl van de Hervormers: “Alleen de Schrift, alleen door geloof, alleen door genade en alleen Christus” ontbreekt in de Oosters-orthodoxe Kerk, en dat is een te kostbare schat om terzijde te leggen.

  English  Terug naar Nederlandse home page

  Wat is de Oosters-orthodoxe Kerk en wat geloven Orthodoxe Christenen?
  Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
  © Copyright Got Questions Ministries