settings icon
share icon
Vraag

Wat waren de betekenis en het doel van de verleidingen van Jezus?

Antwoord


Na Zijn doop zwierf Jezus, door de Geest geleid, “veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld” (Lucas 4:1-2). De drie verleidingen in de woestijn waren een poging om de loyaliteit van Jezus aan God, naar Satan te verleggen. We zien een soortgelijke verleiding in Matteüs 16:21-23 waar Satan via Petrus probeert om Jezus te laten afzien van het kruis waartoe Hij voorbestemd was. Lucas 4:13 vertelt ons dat Satan, na de verleidingen in de woestijn, “voor een tijd bij hem vandaan” ging, hetgeen lijkt aan te geven dat Jezus nog verder in verleiding werd gebracht door Satan, hoewel er niets beschreven is over verdere voorvallen. De belangrijke boodschap hierin is dat Hij ondanks diverse verleidingen zonder zonde was.

Dat God een doel had met de verleidingen van Jezus in de woestijn, blijkt uit de opmerking “geleid door de Geest … in de woestijn.” Eén doel is om ons te verzekeren dat we een hogepriester hebben die met ons mee kan voelen in al onze zwakheden (Hebreeën 4:15), omdat Hij in elk opzicht op de proef werd gesteld zoals wij dat ook worden. De menselijke natuur van onze Heer stelt Hem in staat om Zich in te leven in onze zwakheden, omdat Hij ook aan zwakheden onderhevig was. “Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen” (Hebreeën 2:18). Het Griekse woord dat hier vertaald is als “verzoeking” betekent “op de proef stellen.” Dus wanneer wij op de proef gesteld worden en door omstandigheden in ons leven beproefd worden, weten we ons ervan verzekerd dat Jezus begrip heeft en met ons meeleeft als iemand die dezelfde beproevingen heeft meegemaakt.

De verleidingen van Jezus volgen drie patronen die wij allemaal kennen. De eerste verleiding was de begeerte van het lichaam (Matteüs 4:3-4), die alle lichamelijke verlangens omvat. Onze Heer had honger, en de duivel probeerde Hem te verleiden om met Zijn macht stenen in brood te veranderen. Maar Hij reageerde door Deuteronomium 8:3 te citeren. De tweede verleiding betrof de hoogmoed van het leven (Matteüs 4:5-7), en hier probeerde de duivel een Schrifttekst tegen Hem te gebruiken (Psalm 91:11-12). Maar de Heer antwoordde weer met een Schrifttekst om het tegenovergestelde aan te voeren (Deuteronomium 6:16) en zei dat het verkeerd zou zijn als Hij Zijn eigen macht zou misbruiken.

De derde verleiding betreft de begeerte van de ogen (Matteüs 4:8-10). Dit zou bij uitstek een snelle manier zijn om het Messiasschap te bereiken zonder de passie en kruisiging waarvoor Hij oorspronkelijk gekomen was. De duivel had al de controle over de wereldse koninkrijken (Efeziërs 2:2), maar hij was bereid om alles aan Christus te geven in ruil voor Zijn loyaliteit. Het idee alleen al doet de Goddelijke aard van de Heer bijna huiveren, en Hij antwoordt scherp: “Er staat geschreven: 'Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem'” (Matteüs 4:10; Deuteronomium 6:13).

Er zijn vele verleidingen waaraan wij toegeven omdat ons vlees van nature zwak is, maar we hebben een God die ons niet in verleiding laat brengen door méér dan wij kunnen verdragen; Hij zal ons een uitweg verschaffen (1 Korintiërs 10:13). Daarom kunnen we zegevieren en de Heer danken dat Hij ons bevrijdt van verleiding. De ervaringen van Jezus in de woestijn helpen ons om deze veelvoorkomende verleidingen te zien die ons verhinderen om God doeltreffend te dienen.

Bovendien leren we van Jezus’ reactie op de verleidingen precies hoe wij moeten reageren – met de Schrift. Het kwaad komt op ons af met een veelzijdigheid aan verleidingen, maar in de kern hebben ze allemaal dezelfde drie dingen: zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid en pronkzucht (1 Johannes 2:16). We kunnen deze verleidingen alleen herkennen en tegengaan als we onze harten en gedachten doordrenken met waarheid. Het pantser van een Christelijke soldaat in de geestelijke strijd kent maar één aanvalswapen: het zwaard van de Geest, zijnde het Woord van God (Efeziërs 6:17). Een gedetailleerde kennis van de Bijbel zal het zwaard in onze handen leggen en ons in staat stellen om te zegevieren over verleidingen.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat waren de betekenis en het doel van de verleidingen van Jezus?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries