settings icon
share icon
Vraag

In welk opzicht is Jezus Christus uniek?

Antwoord


1. Hij is de enige, unieke Zoon van God (Psalm 2:7, 2:12; Johannes 1:14; Lucas 1:35).

2. Hij is eeuwig. Hij bestond al in alle eeuwigheid in het verleden, Hij bestaat in het heden en Hij blijft bestaan in alle eeuwigheid in de toekomst (Johannes 1:1-3, 1:14, 8:58).

3. Alleen Jezus is Degene die onze zonden op zich nam, zodat wij vergeving konden verkrijgen en verlost konden worden van die zonden (Jesaja 53; Matteüs 1:21; Johannes 1:29; 1 Petrus 2:24; 1 Korintiërs 15:1-3).

4. Jezus is de enige Weg naar de Vader (Johannes 14:6; Handelingen 4:12; 1 Timoteüs 2:5); er is geen andere weg naar verlossing. Hij alleen heeft Zijn volmaakte rechtvaardigheid voor ons één gemaakt met de zonde (2 Korintiërs 5:21).

5. Alleen Jezus had macht over Zijn eigen dood en alleen Hij kon Zijn leven weer oppakken (Johannes 2:19, 10:17-18). Zijn verrijzenis was niet slechts “geestelijk”, maar echt en lichamelijk (Lucas 24:39). Zijn opstanding uit de doden, om nooit weer opnieuw te sterven, onderscheidt Hem als de eniggeboren Zoon van God (Romeinen 1:4).

6. Alleen Jezus aanvaardde aanbidding op basis van Zijn gelijkheid met de Vader (Johannes 20:28-29; Filippenzen 2:6), en ook God de Vader zegt dat de Zoon geëerd moet worden zoals God geëerd wordt (Johannes 5:23). Alle anderen, of zij nu leerlingen van Jezus zijn of engelen, wijzen die verering terecht af (Handelingen 10:25-26; Handelingen 14:14-15; Matteüs 4:10; Openbaring 19:10, 22:9).

7. Jezus heeft de macht om levend te maken wie Hij wil (Johannes 5:21).

8. De Vader heeft het oordeel geheel aan Jezus toevertrouwd (Johannes 5:22).

9. Jezus was bij de Vader en direct betrokken bij de schepping, en het bestaan en het behoud van alle geschapen dingen liggen in Zijn handen (Johannes 1:1-3; Efeziërs 3:9; Hebreeën 1:8-10; Kolossenzen 1:17).

10. Jezus zal tot in alle eeuwigheid op de troon zijn (Hebreeën 1:8; Jesaja 9:6; Daniel 2:35, 2:44; Openbaring 19:11-16).

11. Alleen Jezus is geboren uit een maagd, verwekt door de Heilige Geest (Jesaja 7:14; Matteüs 1:20-23; Lucas 1:30-35).

12. Alleen Jezus liet zien dat Hij de kenmerken van God had, namelijk de macht om zonden te vergeven en de zieken te genezen (Matteüs 9:1-7), de wind en de golven te kalmeren (Marcus 4:37-41; Psalm 89:9-10), ons door en door te kennen (Psalm 139; Johannes 1:46-50, 2:23-25) en de doden te doen opstaan (Johannes 11; Lucas 7:12-15, 8:41-55).

13. Er is een groot aantal profetieën over de Messias ten aanzien van Zijn geboorte, leven, opstanding, persoon en doel. Deze werden allemaal door Hem, en Hem alleen, vervuld (Jesaja 7:14; Micha 5:2; Psalm 22; Zacharia 11:12-13, 13:7; Jesaja 9:5-6; Jesaja 53; Psalm 16:10).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

In welk opzicht is Jezus Christus uniek?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries