settings icon
share icon
Vraag

Wat betekent het dat Jezus redt?

Antwoord


“Jezus redt” is een populaire slogan op bumperstickers, op plakkaten bij evenementen en zelfs op wimpels achter reclamevliegtuigjes. Jammer genoeg zijn er een heleboel mensen die deze leus “Jezus redt” lezen, maar toch niet echt volledig begrijpen wat dat betekent. Deze woorden bevatten namelijk een enorme hoeveelheid kracht en waarheid.

Jezus redt, maar wie is Jezus?
De meeste mensen weten dat Jezus een man was die zo'n 2000 jaar geleden in Israël leefde. Bijna elke godsdienst in de wereld beschouwt Jezus als een goed leraar en/of profeet. En hoewel die dingen zeker waar zijn over Jezus, geven zij toch niet goed weer wie Jezus werkelijk is en verklaren zij niet hoe of waarom Jezus redt. Jezus is God in een menselijke gedaante (Johannes 1;1, 14). Jezus is God die naar de aarde kwam als een werkelijk menselijk wezen (1 Johannes 4:2). God werd in de persoon van Jezus een menselijk wezen om ons te kunnen redden. Dat leidt ons naar de volgende vraag: waarom moeten wij gered worden?

Jezus redt, maar waarom moeten wij gered worden?
De Bijbel verkondigt dat elk mens die ooit heeft geleefd ook heeft gezondigd (Prediker 7:20; Romeinen 3:23). Zondigen betekent dat er iets in gedachte, woord of daad gedaan wordt dat in strijd is met Gods perfecte en heilige karakter. Vanwege onze zonden verdienen wij het allemaal om door God veroordeeld te worden (Johannes 3:18, 36). God is perfect rechtvaardig en daarom kan Hij niet toestaan dat zonden en boosaardigheid ongestraft blijven. Omdat God oneindig en eeuwig is, en omdat elke zonde uiteindelijk tegenover God wordt begaan (Psalm 51:6), is alleen een oneindige en eeuwige straf afdoende. De eeuwige dood is de enige gerechte straf voor de zonde. Daarom moeten wij gered worden.

Jezus redt, maar hoe redt Hij?
Omdat wij gezondigd hebben tegen een oneindige God, is het noodzakelijk dat een eindig iemand (wij zelf) oneindig lang voor onze zonden moet betalen, of dat een oneindig Iemand (Jezus) een enkele keer voor onze zonden moet betalen. Er is geen andere mogelijkheid. Jezus redt door in onze plaats te sterven. In de persoon van Jezus Christus gaf God Zichzelf als een offergave in onze plaats. Hij betaalde hiermee de oneindige en eeuwige straf die alleen Hij kon betalen (2 Korintiërs 5:21; 1 Johannes 2:2). Jezus nam de straf op Zich die wij verdienen om ons te redden van een vreselijk eeuwig lot, het rechtvaardige gevolg van onze zonden. Vanwege Zijn grote liefde voor ons heeft Jezus Zijn eigen leven voor ons opgegeven (Johannes 15:13) en betaalde Hij de boete die wij verdienen, maar niet kunnen betalen. Jezus werd vervolgens uit de dood opgewekt, waarmee Hij aantoonde dat Zijn dood inderdaad afdoende was om de straf voor onze zonden te betalen (1 Korintiërs 15).

Jezus redt, maar wie wordt door Hem gered?
Jezus redt alle mensen die het geschenk van Zijn redding willen aanvaarden. Jezus redt alle mensen die volledig en alleen op Zijn offergave vertrouwen als de betaling voor de zonde (Johannes 3:16; Handelingen 16:31). Hoewel de offergave van Jezus voldoende was om voor de zonden van de hele mensheid te betalen, redt Jezus alleen die mensen die persoonlijk besluiten om dit prachtigste van alle geschenken van Hem te ontvangen (Johannes 1:12).

Als jij nu begrijpt wat het betekent dat Jezus redt en als jij op Hem wilt vertrouwen als jouw persoonlijke Redder, zorg er dan voor dat je het volgende begrijpt en gelooft, en vanuit dat geloof het volgende naar God toe communiceert: “God, ik weet dat ik een zondaar ben en ik weet dat ik het vanwege mijn zonden verdien om voor de eeuwigheid van U afgezonderd te zijn. Ook al verdien ik het niet, dank ik U dat U van mij houdt en dat U door middel van de dood en wederopstanding van Jezus Christus in de betaling voor mijn zonden hebt voorzien. Ik geloof dat Jezus voor mijn zonden is gestorven en ik vertrouw alleen op Hem voor mijn redding. Ik vraag U om mij vanaf nu te helpen om voor U te leven en niet meer voor de zonde. Help mij om de rest van leven in dankbaarheid te leiden voor de wonderbaarlijke redding die U mij hebt geboden. Dank U Jezus, omdat U mij hebt gered!”

Heb je het besluit vóór Christus genomen naar aanleiding van wat je hier gelezen hebt? Indien “ja” klik op de “ik heb Christus vandaag aangenomen” - knop hieronder.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat betekent het dat Jezus redt?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries