Wat betekent het dat Jezus de Mensenzoon is?


Vraag: "Wat betekent het dat Jezus de Mensenzoon is?"

Antwoord:
Jezus wordt in het Nieuwe Testament 88 keer de “Mensenzoon” genoemd. Wat betekent dat? Zegt de Bijbel niet dat Jezus de Zoon van God was? Hoe kon Jezus dan ook de Mensenzoon zijn? Een eerste betekenis van de term “Mensenzoon” is een verwijzing naar de profetie van Daniël 7:13-14: “In mijn nachtelijk visioen zag ik toen met de wolken van de hemel iemand aankomen die op een mensenzoon leek. Hij ging naar de Hoogbejaarde en werd voor Hem geleid. Toen werd hem heerschappij gegeven, pracht en koninklijke macht; alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.” De beschrijving “Mensenzoon” was een Messiaanse titel. Jezus is degene die heerschappij en pracht en een koninkrijk werd gegeven. Toen Jezus deze woorden op Zichzelf toepaste, paste Hij ook deze profetie over de “Mensenzoon” op Zichzelf toe. De Joden uit die tijd waren enorm bekend met die uitdrukking en over wie deze ging. Hij verkondigde dat Hij Zelf de Messias was.

Een tweede betekenis van de term “Mensenzoon” is dat Jezus werkelijk een menselijk wezen was. God noemde de profeet Ezechiël 93 keer “mensenzoon”. God noemde Ezechiël hiermee gewoon een mens. Een mensenzoon is een mens. Jezus was volledig God (Johannes 1:1), maar Hij was ook een menselijk wezen (Johannes 1:14). 1 Johannes 4:2 vertelt ons: “Hieraan herkent u de Geest van God: iedere Geest die erkent dat Jezus Christus mens is geworden, komt van God”. Ja, Jezus was de Zoon van God; Hij was in wezen God. Jezus was eveneens de Mensenzoon; Hij was in wezen een mens. Samengevat: de term “Mensenzoon” geeft aan dat Jezus de Messias is en dat Hij werkelijk een menselijk wezen is.

English
Terug naar Nederlandse home page
Wat betekent het dat Jezus de Mensenzoon is?