settings icon
share icon
Vraag

Wat is de betekenis van de hemelvaart van Jezus Christus en waarom is deze belangrijk?

Antwoord


Na de verrijzenis van Jezus, “verscheen” Hij (Handelingen 1:3) aan de vrouwen bij het graf (Matteüs 28:9-10), aan Zijn leerlingen (Lucas 24:36-43) en aan meer dan 500 anderen (1 Korintiërs 15:6). In de dagen na Zijn verrijzenis, sprak Jezus met Zijn leerlingen over het koninkrijk van God (Handelingen 1:3).

Veertig dagen na de opstanding gingen Jezus en Zijn leerlingen naar de Olijfberg, bij Jeruzalem. Daar beloofde Jezus Zijn volgelingen dat zij spoedig de Heilige Geest zouden ontvangen. Hij droeg hen op om in Jeruzalem te blijven tot de Geest gekomen was. Daarna zegende Jezus hen, en terwijl Hij de zegen uitsprak, werd Hij opgenomen naar de hemel. De hemelvaart van Jezus wordt beschreven in Lucas 24:50-51 en Handelingen 1:9-11.

Uit de Schrift blijkt duidelijk dat de hemelvaart van Jezus een letterlijke, lichamelijke terugkeer naar de hemel was. Hij steeg langzaam en zichtbaar op van de grond, onder het oog van vele nauwlettend toekijkende aanwezigen. Toen de leerlingen zich inspanden om een laatste glimp van Jezus op te vangen, ontnam een wolk het zicht op Hem. Twee engelen verschenen en beloofden de terugkeer van Christus "op dezelfde wijze als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan" (Handelingen 1:11).

De hemelvaart van Jezus Christus is belangrijk om meerdere redenen:

1) De hemelvaart markeerde het einde van Zijn aardse bediening. God de Vader had Zijn Zoon liefdevol de wereld ingestuurd bij Bethlehem, en nu keerde de Zoon terug naar de Vader. De periode waarin Hij door Zijn menselijkheid beperkt werd was ten einde gekomen.

2) De hemelvaart gaf aan dat Hij succesvol was geweest in Zijn aardse werk. Alles waar Hij voor gekomen was, had Hij volbracht.

3) De hemelvaart markeerde de terugkeer van Zijn hemelse heerlijkheid. De heerlijkheid van Jezus was verborgen geweest gedurende Zijn tijd op aarde, met één kortstondige uitzondering tijdens de gedaanteverandering (Matteüs 17:1-9).

4) De hemelvaart symboliseerde Zijn verheffing door de Vader (Efeziërs 1:20-23). De geliefde Zoon in wie de Vader vreugde vindt (Matteüs 17:5) werd hoog in eer verheven en kreeg een naam die elke naam te boven gaat (Filippenzen 2:9).

5) De hemelvaart stelde Hem in staat om een plaats voor ons gereed te maken (Johannes 14:2).

6) De hemelvaart vormde het begin van Zijn nieuwe werk als Hogepriester (Hebreeën 4:14-16) en Bemiddelaar van het Nieuwe Verbond (Hebreeën 9:15).

7) De hemelvaart geeft aan hoe Hij zal terugkeren. Wanneer Jezus komt om het Koninkrijk op te zetten, keert Hij terug zoals Hij gegaan is — letterlijk, lichamelijk en zichtbaar in de wolken (Handelingen 1:11; Daniël 7:13-14; Matteüs 24:30 en Openbaring 1:7).

Op dit moment is de Here Jezus in de hemel. De Schrift verbeeldt Hem vaak aan de rechterhand van de Vader, een plek van eer en gezag (Psalm 110:1; Efeziërs 1:20; Hebreeën 8:1). Christus is het Hoofd van de Kerk (Kolossenzen 1:18), de schenker van geestelijke gaven (Efeziërs 4:7-8), en Degene die alles vult met Zijn aanwezigheid (Efeziërs 4:9-10). De hemelvaart van Christus was de gebeurtenis die Jezus overbracht van Zijn aardse bediening naar Zijn hemelse bediening.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is de betekenis van de hemelvaart van Jezus Christus en waarom is deze belangrijk?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries