settings icon
share icon
Vraag

Zou Jezus gezondigd kunnen hebben?

Antwoord


Deze vraag kan in twee categorieën worden verdeeld. Het is belangrijk om niet te vergeten dat de vraag niet is of Jezus ooit zondigde. Beide zijden zijn het erover eens, zoals de Bijbel duidelijk stelt, dat Jezus nooit zondigde. De vraag is of Jezus gezondigd zou kunnen hebben. De mensen die het idee van onfeilbaarheid aanhangen geloven dat Jezus niet gezondigd zou kunnen hebben. De mensen die het idee van zondigheid aanhangen geloven dat Jezus gezondigd zou kunnen hebben, maar dat niet heeft gedaan. Welk idee is juist? De Schrift leert ons duidelijk dat Jezus onfeilbaar was – Jezus zou niet gezondigd kunnen hebben. Als Hij gezondigd zou kunnen hebben, dan zou Hij tegenwoordig nog steeds in staat zijn om te zondigen omdat Hij nog steeds hetzelfde karakter heeft als toen Hij op aarde was. Hij is de Godmens – en zal dat tot in de eeuwigheid ook blijven, met een volkomen Goddelijkheid en een volkomen menselijkheid op een zodanige manier in één persoon samengevoegd dat ze niet te scheiden zijn. Het geloof dat Jezus kon zondigen staat gelijk aan het geloof dat God zou kunnen zondigen. Kolossenzen 1:19: “Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou”. Kolossenzen 2:9: “Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig”.

Ook al is Jezus volledig menselijk, toch werd Hij niet met dezelfde zondige aard geboren als wij. Hij werd zeker op dezelfde manier verleid als wijzelf, omdat die verleidingen Hem door Satan werden voorgeschoteld, maar Hij bleef toch zondeloos omdat God niet in staat is om te zondigen. Het gaat in tegen Zijn natuur (Matteüs 4:1; Hebreeën 2:18, 4:15; Jakobus 1:13). Zonde is per definitie een overtreding van de Wet. God schiep de Wet en de Wet is per definitie wat God wel of niet zou doen; daarom is zonde alles wat God vanwege Zijn karakter juist niet zou doen.

Verleid worden is op zich niet zondig. Een mens zou je kunnen verleiden met iets waar je helemaal niet naar verlangt, zoals het plegen van moord of het deelnemen aan seksuele perversies. Je hebt waarschijnlijk helemaal geen verlangen om aan dergelijke handelingen mee te doen, maar je werd toch verleid – beproefd - omdat iemand jou de mogelijkheid voorhield. Er bestaan op zijn minst twee definities voor het woord verleiding:

1) Verleiding – Een zondige suggestie wordt jou voorgehouden, door iets of iemand van buitenaf of door je eigen zondige aard.

2) Verleiding – De feitelijk overweging om deel te nemen aan een zondige handeling en de mogelijke geneugten en gevolgen van een dergelijke handeling, en wel in een zodanige mate dat deze handeling in je gedachten al plaatsvindt.

De eerste definitie beschrijft geen zondige daad/gedachte, maar de tweede wel. Wanneer je blijft nadenken over een zondige daad en overweegt hoe je deze zou kunnen laten plaatsvinden, dan ben je over de grens van de zonde gestapt. Jezus werd verleid op de manier zoals onder nummer 1 is beschreven, met uitzondering van het feit dat Hij nooit door Zijn eigen zondige aard werd verleid omdat Hij deze niet had. Satan stelde Hem enkele zondige daden voor, maar Hij had geen innerlijk verlangen om aan de zonde deel te nemen. Daarom werd Hij dus verleid zoals wij verleid worden, maar bleef Hij toch zondeloos.

Mensen die het idee van zondigheid aanhangen geloven dat Jezus, als Hij niet gezondigd zou kunnen hebben, niet werkelijk verleidingen zou kunnen hebben ervaren en dat Hij daarom niet echt met onze verleidingen en worstelingen met de zonde zou kunnen meevoelen. We moeten in gedachten houden dat je iets niet meegemaakt hoeft te hebben om het te kunnen begrijpen. God weet alles over alles. Hoewel God nooit het verlangen heeft gehad om te zondigen, en zeer zeker nooit heeft gezondigd, weet God toch wat zonde is, en Hij begrijpt dit. God weet en begrijpt hoe het is om verleid te worden. Jezus kan met ons meevoelen in onze verleidingen omdat Hij weet hoe het is... niet omdat Hij precies alle dingen heeft “ervaren” die wij hebben ervaren.

Jezus weet wat het is om verleid te worden, maar Hij weet niet hoe het voelt wanneer je zondigt. Dit weerhoudt Hem er niet van om ons bij te staan. Wij worden verleid door zonden die eigen zijn aan de mens (1 Korintiërs 10:13). Deze zonden kunnen in het algemeen in drie verschillende groepen worden ingedeeld: de begeerte van de ogen, de begeerte van het lichaam en de hoogmoed van het leven (1 Johannes 2:16). Onderzoek de verleiding en de zonde van Eva eens en de verleiding van Jezus, en je zult zien dat hun beproevingen uit alle drie categorieën voortkwamen. Jezus werd verleid op elke manier en op elk gebied waarop ook wij beproefd worden, maar bleef perfect heilig. Hoewel onze verdorven aard het innerlijke verlangen zal hebben om aan sommige zonden deel te nemen, hebben wij het vermogen om onze zonden te overwinnen, omdat we geen slaven van de zonden meer zijn, maar slaven van God (Romeinen 6, met name verzen 2 en 16-22).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Zou Jezus gezondigd kunnen hebben?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries