settings icon
share icon
Vraag

Was Jezus Christus getrouwd?

Antwoord


Nee, Jezus Christus was nooit getrouwd. Een populair boek uit 2003, "The Da Vinci Code", stelt dat Christus met Maria uit Magdala getrouwd was. Deze mythe/leugen is absoluut onwaar en heeft geen enkele basis in de theologie, in de geschiedenis of in de Bijbel. Hoewel enkele “Gnostische evangelies” vermelden dat Jezus een intieme relatie had met Maria Magdalena, stelt geen enkele van deze geschriften specifiek dat Jezus met haar gehuwd was of op de een of andere manier een relatie met haar had. Wat hier nog het dichtste bij in de buurt komt, is dat één van deze schrijfsels zegt dat Jezus Maria Magdalena kuste, en dat kan natuurlijk net zo zeer betrekking hebben op een “vriendschappelijke kus”. Maar zelfs als de Gnostische evangelies uitdrukkelijk gesteld zouden hebben dat Jezus met Maria Magdalena getrouwd was, dan zou dat nog steeds op geen enkele manier gezaghebbend zijn, omdat er al bewezen is dat de Gnostische evangelies vervalsingen zijn en verzonnen werden om een Gnostische kijk op Jezus te scheppen.

Als Jezus getrouwd was geweest, dan had de Bijbel ons dat wel verteld. De Bijbel zou op zijn minst een duidelijke uitspraak over dat feit bevatten. De Schrift zou niet volledig hebben gezwegen over een dergelijk belangrijk onderwerp. De Bijbel vermeldt de moeder, de adoptievader, de broers en de zussen van Jezus. Waarom zou de Bijbel de vrouw van Jezus dan achterwege laten? Mensen die geloven/onderwijzen dat Jezus gehuwd was doen dat in een poging om Hem te “vermenselijken”, om Hem gewoner te maken – net als elk ander mens. Mensen willen gewoon niet geloven dat Jezus feitelijk God in een menselijke gedaante was (Johannes 1:1,14; 10:30). Daarom bedenken en geloven zij de mythe dat Jezus gehuwd was, kinderen had en een heel gewoon mens was.

Een tweede vraag kan zijn: “Zou Jezus Christus ooit in het huwelijk kunnen zijn getreden?” Er is niets zondig aan het huwelijk. Er is niets zondig aan seksuele gemeenschap in het huwelijk. Dus ja, Jezus had inderdaad gehuwd kunnen zijn en Hij had dan nog steeds het zondeloze Lam van God kunnen zijn, de Redder van de wereld. Maar tegelijkertijd bestaat er geen Bijbelse reden om te beweren dat Jezus getrouwd was. Daar gaat het in dit debat niet om. Mensen die geloven dat Jezus gehuwd was geloven niet dat Hij zondeloos was of dat Hij de Messias was. Trouwen en kinderen krijgen waren niet de redenen waarom God Jezus naar de aarde stuurde. Marcus 10:45 vertelt ons waarom Jezus kwam: "Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen."

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Was Jezus Christus getrouwd?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries