settings icon
share icon
Vraag

Wie is Jezus Christus?

Antwoord


Wie is Jezus Christus? In tegenstelling tot de vraag “Bestaat God?”, betwijfelen maar weinig mensen of Jezus wel echt bestaan heeft. Het is algemeen aanvaard dat Jezus echt een man was die zo’n 2000 jaar geleden in Israël op de aarde liep. Het debat begint pas als het onderwerp van Jezus’ volledige identiteit besproken wordt. Bijna alle grote godsdiensten onderwijzen dat Jezus een profeet was, of een goede leraar, of een godvruchtig mens. Het probleem is dat de Bijbel ons vertelt dat Jezus oneindig veel meer was dan een profeet, een goede leraar of een vroom mens.

C.S. Lewis schrijft in zijn boek “Onversneden Christendom” het volgende: “Ik probeer hier te voorkomen dat iemand de heel domme uitspraak doet die mensen vaak over Hem (Jezus Christus) zeggen: “Ik ben er klaar voor om Jezus te aanvaarden als een goed moreel leraar, maar ik kan zijn bewering dat Hij God is niet aanvaarden.” Dat is juist datgene wat we niet moeten zeggen. Een man die alleen maar een mens was, en de dingen zei die Jezus zei, zou geen goed moreel leraar zijn. Hij zou óf een gek zijn – op het niveau van de man die beweert een gekookt ei te zijn – of anders de duivel uit de hel. U moet een keuze maken. Of deze man was, en is, de Zoon van God, of hij is een gek of erger… U kunt hem het zwijgen opleggen door hem een gek te noemen, U kunt hem bespugen en hem doden alsof hij een demon was; of U kunt aan zijn voeten vallen en hem Heer en God noemen. Maar laten we niet met die neerbuigende onzin aankomen dat hij een groot menselijk leraar was. Hij heeft die optie niet voor ons opengelaten. Dat lag niet in zijn bedoeling.”

Dus, wie zegt Jezus dat Hij is? Wie zegt de Bijbel dat Hij was? Laten we eerst eens kijken naar Jezus’ woorden in Johannes 10:30: “De Vader en Ik zijn één.” Op het eerste gezicht lijkt Jezus hier niet te beweren dat Hij God is. Maar kijk eens naar de reactie van de Joden op Zijn uitspraak: “Wij willen U niet straffen om al het goede wat U gedaan hebt”, antwoordden zij, “maar omdat U God beledigt. U bent een mens als wij en U maakt Uzelf tot God!” (Johannes 10:33). De Joden vatten Jezus’ uitspraak op als een bewering dat Hij God was. In de daarop volgende verzen verbetert Jezus de Joden nooit. Hij zegt bijvoorbeeld nooit: “Ik heb helemaal niet beweerd dat ik God ben.”

Dat wijst erop dat Jezus écht zei dat Hij God was toen Hij zei: “De Vader en Ik zijn één” (Johannes10:30). Johannes 8:58 is een ander voorbeeld. Jezus verkondigt: “Het is zoals Ik zeg. Ik was er al voor Abraham werd geboren.” Weer reageerden de Joden hierop door stenen op te rapen om Jezus te stenigen (Johannes 8:59). Jezus maakte zijn identiteit bekend als: “Ik ben die Ik ben”. Dit is een letterlijke toepassing van de naam van God in het Oude Testament (Exodus 3:14). Waarom zouden de Joden Jezus opnieuw willen stenigen als Hij niets gezegd had dat zij als godslastering zagen, namelijk de bewering dat Hij God was?

Johannes 1:1 zegt dat “het Woord God was.” Johannes 1:14 zegt dat “het Woord mens is geworden.” Dit wijst er duidelijk op dat Jezus God is in een menselijke gedaante. Thomas de discipel noemde Jezus “Mijn Heer, mijn God” (Johannes 20:28). Jezus corrigeert hem niet. De apostel Paulus beschrijft Hem als “onze grote God en Redder, Jezus Christus” (Titus 2:13). De apostel Petrus zegt hetzelfde: “onze God en Redder, Jezus Christus.” God de Vader is ook getuige van Jezus' volledige identiteit: “Aan Zijn groeiende en vredevolle bewind zal nooit een einde komen. Vanaf de troon van Zijn vader David zal Hij met volmaakte eerlijkheid en rechtvaardigheid regeren” (Jesaja 9:6). Profetieën uit het Oude Testament verkondigen zijn Goddelijkheid: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op Zijn schouders rusten. Dit zullen Zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Vader der eeuwen, Vorst van de vrede.” (Jesaja 9:5)

En dus is het niet mogelijk te geloven dat Jezus slechts een goed leraar was, , zoals C.S. Lewis al betoogde. Jezus beweert duidelijk en ontegenzeglijk dat Hij God is. Als Hij niet God is, dan is Hij een leugenaar, en dus geen profeet, goede leraar of goed mens. In pogingen om de woorden van Jezus weg te verklaren, beweren moderne “geleerden” dat de “ware historische Jezus” veel dingen niet gezegd heeft die de Bijbel aan Hem toeschrijft. Wie zijn wij, dat wij met Gods Woord in discussie gaan over wat Jezus wel of niet gezegd heeft? Hoe kan een “geleerde” 2000 jaar later een beter inzicht hebben in wat Jezus wel of niet gezegd heeft, dan de mensen die zij aan zij met Hem leefden, met Hem dienden en door Jezus Zelf onderwezen werden (Johannes 14:26)?

Waarom is de vraag over Jezus’ ware identiteit zo belangrijk? Wat maakt het uit of Jezus God is of niet? De belangrijkste reden dat Jezus God moet zijn, dat Zijn dood niet genoeg zou zijn geweest om de schuld van de zonden van de gehele wereld te betalen, als Hij niet God zou zijn (1 Johannes 2:2). Alleen God zou zo’n oneindige schuld kunnen betalen (Romeinen 5:8; 2 Korintiërs 5:21). Jezus moest God zijn, zodat Hij onze schuld kon betalen. Jezus moest een mens zijn, zodat Hij kon sterven. Verlossing is beschikbaar alleen door in Jezus Christus te geloven! Jezus’ Goddelijkheid is waarom Hij de enige weg is naar onze redding. Jezus’ Goddelijkheid is waarom Hij verkondigde: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader.” (Johannes 14:6)

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wie is Jezus Christus?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries