Wat is de rol van IsraŽl in de eindtijd?

Vraag: "Wat is de rol van IsraŽl in de eindtijd?"

Antwoord:
Telkens wanneer er een conflict plaatsvindt in of rond IsraŽl, wordt dit door velen gezien als een teken van de snel naderende eindtijd. Het probleem hiervan is dat we uiteindelijk zů uitgekeken kunnen raken op het conflict in IsraŽl dat we niet zullen herkennen wanneer zich werkelijk profetisch belangrijke gebeurtenissen ontvouwen. Een conflict in IsraŽl is niet noodzakelijkerwijs een teken van de eindtijd.

Conflicten in IsraŽl zijn al een realiteit zo lang als IsraŽl als natie bestaan heeft. Ongeacht of het ging om de Egyptenaren, Amalekieten, Midjanieten, Moabieten, Ammonieten, Amorieten, Filistijnen, AssyriŽrs, BabyloniŽrs, Perzen of Romeinen, het volk van IsraŽl is altijd al door zijn buren vervolgd. Waarom dit zo is? Volgens de Bijbel is de reden dat God een bijzonder plan heeft voor het volk van IsraŽl en dat Satan dit plan wil dwarsbomen. Een satanische haat jegens IsraŽl Ė en vooral jegens de God van IsraŽl Ė is de reden waarom de buren van IsraŽl altijd al hebben geprobeerd om IsraŽl te vernietigen. Maar ongeacht wie het probeert Ė Sanherib, de koning van AssyriŽ; Haman, de bestuurder van PerziŽ; Hitler, de leider van Nazi-Duitsland; of Ahmadinejad, de president van Iran Ė pogingen om IsraŽl te vernietigen zullen altijd falen. De vervolgers van IsraŽl zullen komen en gaan, maar de vervolging zelf zal voortduren tot de wederkomst van Christus. Daarom is een conflict in IsraŽl geen betrouwbare aanwijzing voor het spoedige aanbreken van de eindtijd.

Maar toch zegt de Bijbel dat er in IsraŽl een vreselijk conflict zal plaatsvinden in de eindtijd. Daarom staat deze periode bekend als de ďgrote verdrukkingĒ, en de ďtijd van Jakobs noodĒ (Jeremia 30:7). Laten we eens op een rijtje zetten wat de Bijbel ons vertelt over IsraŽl in de eindtijd:

Er zal een massale terugkeer plaatsvinden van Joden naar het land IsraŽl (Deuteronomium 30:3; Jesaja 43:6; EzechiŽl 34:11-13; 36:24; 37:1-14).

De antichrist zal een zevenjarig ďvredesverdragĒ sluiten met IsraŽl ( Jesaja 28:18; DaniŽl 9:27).

De tempel in Jeruzalem zal herbouwd worden (DaniŽl 9:27; MatteŁs 24:15; 2 Tessalonicenzen 2:3-4; Openbaring 11:1).

De antichrist zal zijn verbond met IsraŽl verbreken, met als gevolg een wereldwijde vervolging van IsraŽl (DaniŽl 9:27; 12:1, 11; Zacharia 11:16; MatteŁs 24:15, 21; Openbaring 12:13). IsraŽl zal worden binnengevallen (EzechiŽl hoofdstukken 38-39).

IsraŽl zal eindelijk Jezus erkennen als hun Messias (Zacharia 12:10). IsraŽl zal hersteld en weer bijeengebracht worden (Jeremia 33:8; EzechiŽl 11:17; Romeinen 11:26).

Er is tegenwoordig veel onrust in IsraŽl. IsraŽl wordt vervolgd en is omringd door vijanden Ė SyriŽ, Libanon, JordaniŽ, Saoedi-ArabiŽ, Iran, Hamas, de Islamitische Jihad, Hezbollah, Islamitische Staat, enzovoorts. Maar deze haat en vervolging van IsraŽl is slechts een hint van wat er in de eindtijd zal gebeuren (MatteŁs 24:15-21). De laatste ronde vervolgingen begon toen IsraŽl in 1948 opnieuw als staat werd gesticht. Veel Bijbelgeleerden waren van mening dat de zesdaagse Arabisch-IsraŽlische oorlog in 1967 ďhet begin van het eindeĒ was. Zouden de tegenwoordige gebeurtenissen in IsraŽl kunnen aankondigen dat het einde nabij is? Ja. Maar betekenen deze gebeurtenissen noodzakelijkerwijs dat het einde nabij is? Nee. Jezus Zelf zei dat het beste: ďPas op dat niemand u misleidt... U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.Ē (MatteŁs 24:4-6).


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat is de rol van IsraŽl in de eindtijd?